forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Adana'da Tekekulak operasyonu...

Aktif .

adana-operasyonAdana'da yasa d??? telefon dinleme iddialar? ile ilgili biri kad?n 9 polis gzalt?na al?nd?.

Ayr?ca Ankara Emniyet Genel Mdrl? ?stihbarat Daire Ba?kanl???'nda grevli drt mdr de grevden al?nd?.

Adana'da sabah saatlerinde ba?layan operasyonun hedefindeki 3' emniyet mdr 1'i komiser 9 polise yneltilen sulama belli oldu: 'Sahte isimlerle yasa d??? dinleme yapmak ve bu eyleme i?tirak etmek'... Gzalt?na al?nan polislerin evlerinde yap?lan aramada sua konu oldu?u iddias?yla dijital veri ve kay?tlara el koyuldu.

Adana'da sabah saatlerinde ba?layan operasyonun ayr?t?n?lar? ortaya ?kmaya ba?lad?.

Adana Emniyet Mdrl?'ndeki yasa d??? telefon dinlemeleri ile ilgili Polis ve Mlkiye Ba? Mfetti?lerinin yapt??? inceleme sonunda Adana Emniyet Mdr Hseyin Avni Co? dahil aralar?nda M?T grevlilerinin de bulundu?u bir ok kamu grevlisi ve brokrat?n sahte isimlerle, sahte olaylar zerinden mahkeme karar? al?narak dinlendi?i ortaya ?kt?.

Bunun zerine Adana Cumhuriyet Ba?savc?l??? 7 Nisan'da 2014/20181 dosya numaras? ile soru?tarma ba?latt?. Adana 1.Sulh Ceza Mahkemesi'nden al?nan arama ve gzalt? karar? ile operasyona ba?land?.

Sabah 07.00 s?ralar?nda ba?layan operasyonlar kapsam?nda 17 Aral?k operasyonun ard?ndan Kemal Serhatl? Polis Okulu ?retmen Emniyet Mdrl?'ne atanan Adana eski Terr ve ?stihbarattan Sorumlu Emniyet Mdr Yard?mc?s? ?smail Bilgin, ?stihbarat ?ube Mdrl?'nden Evrak Ar?iv ?ube Mdrl?'ne atanan Ertu?rul Yetkin, Gvenlik ?ube Mdr Halil Da?, 100.Y?l Polis Merkezi Amirli?i'nde grevli komiser Fevzi Mert, ?stihbarat ?ube Mdrl?'nde grevli polis memurlar? Ramazan Kasap, Mehtap Avcu, Hasan Sere, Ahmet ?enal ve k?sa bir sre nce emekliye ayr?lan eski ?stihbarat ?ube polislerinden Abdullah Karaca gzalt?na al?nd?.

Polislerin evlerinde yap?lan aramalarda yasa d??? dinlemelerle ilgili oldu?u ne srlen bir ok dijital kay?da el koydu?u belirtildi.

Yasa d??? dinlemelere ynelik gazetelerde ?kan haberlerin ihbar kabul edildi?i ve dinlenen baz? ki?ilerin ?ikayetleri zerine al??man?n yrtld? ?renildi.

Operasyonu Cumhuriyet Ba?savc? Vekili Ali Do?an?n yrtt?, Adana Valisi Hseyin Avni Co?un da birka kez Adana Emniyet Mdrl?ne giri? ?k?? yapt??? ileri srld.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri