forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

gazeteciler-yuruyusGazetecilere Özgürlük Platformu taraf?ndan 3 May?s Dünya Bas?n Özgürlü?ü Günü nedeniyle düzenlenen yürüyü? ?stanbul'da gerçekle?tirildi.  

Gazetecilere Özgürlük Platformu taraf?ndan 3 May?s Dünya Bas?n Özgürlü?ü Günü nedeniyle düzenlenen yürüyü?e, Bas?n Konseyi Ba?kan? P?nar Türenç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti eski Ba?kan? Orhan Erinç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ?stanbul Milletvekili ve Bas?n Konseyi eski Ba?kan? Oktay Ek?i, Ergenekon Davas?'ndan tahliye olan Tuncay Özkan ve çok say?da meslekta?? kat?larak destek verdi.

SARI KURDELE TAKTILAR

Ca?alo?lu Meydan?'nda toplanan gazeteciler, 'Dünya Bas?n Özgürlü?ü Günü' nedeniyle yakalar?na sar? kurdele takt?. 'Adalet ?çin Bekliyoruz' yaz?l? pankart açan gazeteciler a??zlar?n? bezle kapatarak bas?na yönelik sansürü protesto etti. 

"AVRUPA'NIN BASINI ÖZGÜR OLMAYAN TEK ÜLKES?"

P?nar Türenç burada platform ad?na bas?n aç?klamas?n? okudu. Aç?klamada, "Freedoom House tarf?ndan aç?klanan dünya bas?n özgürlü?ü raporunda Türkiye'nin bas?n özgürlü?ü s?ralamas?nda 120'den 134. s?raya dü?mesinden utanç duyuyoruz. Ama as?l utanç bu gerçe?i yaratanlar?nd?r. Son 15 y?ld?r ilk kez özgür olmayan ülkeler aras?na sokulan Türkiye böylece Afrika'n?n Güney Sudan?'yla, Libya, Ermenistan, ve Ekvator'la ayn? ligde. Böylece Türkiye ilk kez Avrupa'n?n bas?n? özgür olmayan tek ülkesi oldu. Dünya raporunda özgürlükler alan?nda en büyük dü?ü?ün ya?and??? Türkiye'nin geldi?i bu dramatik durumdan endi?e duyuyoruz.

Bas?n özgürlü?ü Demokrasilerin olmazsa olmaz?d?r. Temel hak ve özgürlüklerden ödün verdi?imiz sürece dünya liginde daha da a?a??lara dü?ece?imiz kesindir" ifadelerine yer verildi.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri