forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

iptv-dernegiIPTV Derne?i’nin 2. Ola?an Genel Kurul Toplant?s? gerçekle?tirildi. Genel Kurul’da Derne?in yeni yönetimi belli olurken, ba?kanl??a At?f Ünald? tekrar seçildi.

Yap?lan seçim sonucunda Dördüncü Kuvvet Medya Yay?n Yönetmeni Ertu?rul Acar, IPTV Derne?i'nin Genel Sekreterli?ine tekrar seçildi... 

?nternet Temelli Televizyon Teknolojileri Derne?i (IPTV)’nin 2. Ola?an Genel Kurul toplant?s? TTNet’in Esentepe’deki Genel Merkezinde yap?ld?.

Genel Kurul’da Derne?i geçti?imiz 2 y?l?n Faaliyet ve Denetim Raporlar? onaylan?rken, yap?lan seçim sonucunda yeni yönetim de belli oldu.

Seçim sonucunda Genel Ba?kanl??a At?f Ünald? tekrar seçilirken, Yank? Yalç?n Genel Ba?kan Yard?mc?s? ve Ba?kan vekilli?ine, Volkan Üst Genel Ba?kan Yard?mc?l??? ve Sayman’l??a, Ertu?rul Acar ise yeniden Genel Sekreterli?e getirildi…

Yeni Yönetim Kurulu ?u isimlerden olu?tu…

At?f Ünald? – Bireysel Üye - Genel Ba?kan
Yank? Yalç?n (Vestel Temsilcisi) – Genel Ba?kan Yard?mc?s? – Ba?kan Vekili 
Ertu?rul Acar – Bireysel Üye- Genel Sekreter
Volkan Üst –Bireysel Üye- Genel Ba?kan Yard?mc?s? –Sayman
Merve Naz Atmaca- Bireysel Üye- Genel Ba?kan Yard?mc?s?
Bestem Büyüm -K?MOLA Temsilcisi- Üye 
Mert Ba?ar - TTNET Temsilcisi – Üye
Baran Yurdagül - AVEA Temsilcisi – Üye 
Mehmet Serdar Peker – Ulusal Kanal Temsilcisi – Üye 
Erdem Tolon – The Nielsen Company Temsilcisi – Üye  
Ceyhun Özata - SUPERONL?NE Temsilcisi – Üye 
A.Ça?han Özber - D SMART  Temsilcisi - Üye

IPTV DERNE?? HAKKINDA

IPTV Derne?i, karasal, uydu ve kablo yay?nc?l???nda faaliyet gösteren firmalar?n ve ki?ilerin giri?imiyle 2010 y?l?nda kuruldu.

Dernek; içerik sa?lay?c? kurumlardan üniversitelere, yay?n teknolojisi alan?nda uzmanla?m?? kurumlardan uydu sektöründe faaliyet gösteren firmalara kadar geni? kapsaml? bir üye profiline sahip.

Televizyon yay?nlar?n?n üretilmesi, saklanmas?, kodlanmas?, ?ifrelenmesi, da??t?lmas?, al?nmas? ve benzer konularda kullan?lan teknolojiler IPTV Derne?i’nin çal??ma alan?na girmektedir

IPTV Derne?i, internet temelli yay?nlara sa?lanacak içerikleri üretenlerin, da??t?m?n? yapanlar?n ve bu içerikleri mecralar?nda kullanacak olanlar?n bir araya getirilmesi, içerik telif haklar?n?n düzenlenmesi ve içerik sektörünün bilinçlendirilmesi konular?nda da faaliyet göstermektedir.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri