forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

lemondeDünyan?n en prestijli gazetelerinden Frans?z Le Monde gazetesi büyük bir yönetim kriziyle kar?? kar??ya... 

Le Monde'un Genel Yay?n Yönetmeni Nathalie Nougayrede’e kar?? ayaklanan gazetenin 11 haber müdüründen 7’si istifa etti.

Diplomasi muhabirli?inden gazete çal??anlar?n?n geni? deste?iyle Genel Yay?n Yönetmenli?i’ne seçilen Nougayrede, görevinin birinci y?l?nda çal??anlar?n bir bölümünün isyan?yla kar??la?t?.

Nougayrede ve Yönetim Kurulu Ba?kan? Louis Dreyfus’e bir istifa mektubu gönderen 7 haber müdürü, “Aylard?r, gazetede ya?anan ve görevimizi yapmam?za ciddi engel olan önemli i?leyi? bozukluklar? konusunda çok say?da uyar? mesajlar? gönderdik.  Bütün çözüm giri?imlerimiz ba?ar?s?z oldu. Bugün art?k görevimizi gerekti?i gibi yerine getirme imkan? kalmad?. Bu nedenle bulundu?umuz görevlerden istifa ediyoruz” dediler. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri