forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

tvler650Ba?bakan Yard?mc?s? Blent Ar?n, Gezi Olaylar? ve 17 Aral?k sreciyle ilgili RTK'n uygulad??? cezalar? a?klad?. 

Ba?bakan Yard?mc?s? Blent Ar?n, 17 Aral?k operasyonu haberlerini yay?nlad?klar? gerekesiyle de hibir yay?n kurulu?una meyyide uygulanmad???n?, ancak bu srete st Kurul'un "Sulu oldu?u yarg? karar? ile kesinle?medike hi kimse-sulu ilan edilemez veya suluymu? gibi gsterilemez; yarg?ya intikal eden konularda yarg?lama sresince, haber niteli?i d???nda yarg?lama srecini ve tarafs?zl???n? etkiler nitelikte olamaz" hkmlerini ihlal ettikleri gerekesiyle Samanyolu Haber TV'ye 7 kez idari para cezas? meyyidesi uygulanmas?na karar verdi?ini syledi.

CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Sezgin Tanr?kulu'nun soru nergesini Ar?n, Radyo ve Televizyon st Kurulu Ba?kanl???ndan al?nan bilgi notuyla yan?tlad?.

"BAZI KANALLAR GEZ? PARKI KAPSAMINDA K???LERE GAL?Z ?FADELERE YER VERD?"

st Kurul taraf?ndan verilen meyyide uygulama kararlar?nda da belirtildi?i zere, Gezi Park? olaylar?n? yay?nlayan birok televizyon kanal? da dahil olmak zere yay?n kurulu?lar?na herhangi bir meyyide uygulanmad???n? belirten Ar?n, "Baz? televizyon kanallar?n?n Gezi Park? kapsam?nda ki?ilere ynelik galiz ifadelere yer verdikleri, do?rulu?u teyit edilmemi? gerek d??? bilgileri aktard?klar? ve ?iddeti zendirici ?ekilde yay?n yapt?klar? grlm?tr" dedi. Ar?n, st Kurul'un 6112 Say?l? Kanunun; 8/1-? maddesinde yer alan "Yay?n hizmetleri, ?iddeti zendirici veya kan?ksat?c? olamaz" hkmlerini ihlal ettikleri gerekesiyle; Halk TV, Cem TV ve Em TV'ye 1'er kez uyar?, 1'er kez idari para cezas?; Ulusal TV'ye ise 2 kez idari para cezas? meyyidesi uygulanmas?na karar verdi?ini kaydetti.

"SAMANYOLU HABER TV'YE 7 KEZ ?DAR? PARA CEZASI VER?LD?"

17 Aral?k Operasyonu haberlerini yay?nlad?klar? gerekesiyle de hibir yay?n kurulu?una meyyide uygulanmad???n? belirten Ar?n, "Ancak bu srete st Kurul, 6112 Say?l? Kanunun; 8/1-i maddesinin; "Sulu oldu?u yarg? karar? ile kesinle?medike hi kimse-sulu ilan edilemez veya suluymu? gibi gsterilemez; yarg?ya intikal eden konularda yarg?lama sresince, haber niteli?i d???nda yarg?lama srecini ve tarafs?zl???n? etkiler nitelikte olamaz' hkmlerini ihlal ettikleri gerekesiyle; EM TV, Sokak TV, Kanal Trk, Bugn TV, Halk TV, ve +1 TV'ye 1'er kez uyar?; Kanal Trk ve Ulusal 1 TV'ye 1'er kez idari para cezas?; Samanyolu Haber TV'ye ise 7 kez idari para cezas? meyyidesi uygulanmas?na karar vermi?tir" dedi.  

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri