forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Turgay Ciner 25 Aral?k operasyonu kapsam?nda ifade verdi...

Aktif .

ET?KETLER:Turgay Ciner

turgay-ciner25 Aral?k soru?turmas? kapsam?nda Show TV ve Habertürk'ün patronu Turgay Ciner ?üpheli s?fat?yla ifade verdi. Ciner'in avukat? Kenan Tekda?,"Say?n Ba?bakan ile örgüt kurmu?uz. Sorumlular hakk?nda suç duyurusunda bulunaca??z" dedi.

Turgay Ciner, ayn? zamanda avukat? olan Ciner Yay?n Holding Yönetim Kurulu Ba?kan? Kenan Tekda? ile Ça?layan'daki ?stanbul Adalet Saray?'na geldi. Ciner, yakla??k bir saat 25 Aral?k soru?turmas? savc?lar? ?smail Uçar, Fuzuli Aydo?du ve ?rfan Fidan'a ifade verdi.

C?NER: TELEFONLARIM D?NLENM??

Ciner ile avukat? Tekda? ifadenin ard?ndan adliyeden ayr?ld?. Turgay Ciner, gazetecilerin 'Size ifade de neler soruldu?" ?eklindeki soruya 'Soru?turmada gizlilik var cevap veremem" diye yan?t verdi. Ciner, kendi telefonlar?n?n da soru?turma kapsam?nda dinlendi?ini söyledi.

BA?BAKAN ?LE ÖRGÜT KURMU?UZ

Avukat Tekda?: Ba?bakan ile örgüt kurmu?uz Ciner'in avukat? Tekda? ise müvekilinin ?üpheli s?fat?yla ifade verdi?ini belirtti.

Baz? telefon görü?melerin soruldu?unu belirten Tekta?, "Say?n Ba?bakan ve di?erleri ile beraber örgüt kurmu?uz. Onunla ilgili sorular soruldu. Bu iddilar gerçek d???. ?smimiz neden kar??t? bilmiyoruz. Birileri kas?tl? m? kar??t?rd?? Bunu daha sonra tespit edersek, sorumlular hakk?nda suç duyurusunda bulunuruz" dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri