forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

azerbaycan-turkiyeSoma'da ya?anan faciaya duyars?z kalmayan Azerbaycan bas?n? tam 4 gün siyah-beyaz bask? yapacak.

Azeri bas?n? Soma'da ya?anan faciaya kay?ts?z kalmad?. Bugün ç?kacak olan gazeteler siyah beyaz bask? yapacak.

newsaze.com sitesinin haberi göre, Azerbaycan bas?n? tam 4 gün siyah-beyaz bask? yapacak. Konu ile alakal? konu?an Azerbaycan Bas?n Konseyi ba?kan? Eflatun Ama?ov ''Bu gönül i?idir ve bürokrasiye gerek yok. Bu sebepten her hangi resmi karar almad?k. Tabiki, Türkiye'de ba? veren elim kaza hepimizi derinden sarsm??t?r'' diye konu?tu.

TÜRK?YE'N?N ACISI B?Z?M ACIMIZDIR

Yeni Müsavat gazetesi genel yay?n yönetmeni Rauf Arifo?lu da 'Türkiye'nin ac?s? bizim ac?m?zd?r. Hepimiz çok üzüldük. Ke?ke böyle bir hadise ya?anmasayd?. Madenci karde?lerimizin ailelerinin ac?s?n? cani gönülden payla??yoruz' dedi.

HASSAS?YETLE ?ZL?YORUZ

'Türkiye'de ya?ananlar? hassasiyetle izliyoruz' deyen Yenicag.az Haber sitesi genel yay?n yönetmeni Agil Alesger kaza ile ilgili ilk andan Azerbaycan medyas?nda yank? uyand?rd???n? söyledi. Türkiye'de ya?ananlar? takip ettiklerini kaydeden Alesger ''Soma facias? da bizleri çok y?pratm??t?r. Hepimiz dua ediyoruz ki, ?u ana kadar kurtulamayan arkada?lar? Allah ailelerine ba???las?n'' dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri