forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

erdogan-650Y?lmaz Özdil'in Soma'daki maden kazas?nda hayat?n? kaybedenler için kulland??? "Onlara müstehak" sözüne Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, çok sert cevap verdi. 

Ak Parti'nin grup toplant?s?nda konu?an Erdo?an, medyada ve sosyal medyada Soma ile ilgili yap?lan yorumlarla ilgili ?u de?erlendirmeyi yapt?... 

"Daha ilk andan itibaren medyada, özellikle sosyal medyada akla hayale gelmeyecek yalanlar yay?lmaya ba?land?. Neymi?? '?çeride o kadar de?il ?u kadar i?çi varm??, kazan?n sebebi ?uymu?, madenin sahibi buymu?, madenin orta?? bilmem kimmi?, yard?m ekipleri Soma'ya sokulmam??, AK Parti'liler avukatlara sald?rm??, madende 15 ya??nda çocuk çal??t?r?lm??, Suriyeli çocuklar çal??t?r?lm??, içeride 120 Suriyeli i?çi öldü, üzerlerine beton döküldü' diye yazanlar, konu?anlar bile ç?kt?. As?l sizin vicdan?n?za beton dökülmü?.Ya as?l sizin vicdan?n?za beton dökülmü?. Bu kadar haysiyetsizlik olur mu? Her türlü yalan, iftira var. Yok madenin sahibi AK Partili'ymi?. O malum ki?iler 301 ?ehit üzerinden siyaset yapmak için ellerini ovu?turdular. Soma'n?n yerini haritada göster desen gösteremezler. Kömür nedir maden nedir deseniz cevab?n? veremezler.

O ?ehitlerin aziz hat?ras?n? ayaklar alt?na alarak tam bir ya?mac? anlay???yla çirkin manzaralar olu?turdular.

SÜRÜNGEN SÜRÜNGEND?R...

Ç?km?? bir insan müsveddesi Soma'daki madenciler için bizim mitinglerimize kat?ld???n? gerekçe göstererek demi? ki müstehak.Sadece zeybek oynarken diz çökermi?. Önce sen patronunun, paran?n önünde nas?l diz çöktü?ünü söyle. Sürüngen sürüngendir aya?a kalkamaz ki diz çöksün.

ZAVALLI KÜÇÜK BEY?NL? L?DER?...

Ocaklar?na ate? dü?sün dedi ya zavall? küçük beyinli liderinin o bedduas?n? tuttu?unu onun da Soma’daki madencilere tuttu?unu san?yor. Bu dine yapt???n?z ahlaks?z sald?r?dan dolay? yaz?klar olsun. Bir ba?ka zavall? Ak Parti’ye oy verenler evlat ac?s? ya?as?n diye tweet at?yor. Biz bu ahlaks?zl??a eyvallah demeyiz. Bizim kültürümüzde buna mezar soygunculu?u denir. Bunlar bu parlamentoda. Ocakta Suriyeliler varm??. Bize müsaade eden bunu yerinde tespit edelim demi?. Adama bak ya! Türkiye Cumhuriyeti’nin Enerji Bakan? öyle bir ?ey yok diyor. Ya sen orada ölüverirsen ne olacak. Bir de senin sorumlulu?un mu üstlenece?iz. Bakan?m?z da hay?r sokmuyoruz güle güle…Bu nas?l anlay??. Bunlar bu kadar siyaseti basite indirgedi."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri