forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

nuribilge-ceylanNuri Bilge Ceylan'?n "K?? Uykusu" adl? filmi 67. Cannes Film Festivali'nde "Alt?n Palmiye’’ ödülünü kazand?. 

ÖDÜLÜ SOMA'DAK? MADENC?LERE ADADI

Nuri Bilge Ceylan, "Ödülümü son bir y?lda hayat?n? kaybeden Türk gençlerine ve Soma'da hayat?n? kaybeden madencilere ad?yorum" dedi. Ceylan, "Bu sene Türk sinemas?n?n 100. y?ldönümü. ?nan?lmaz güzel bir tesadüf. Thierry Fremaux, Gilles Jacob ve Jane Chanpion’a çok te?ekkür ediyorum. Bu ödülü son bir y?l boyunca hayat?n? kaybeden tüm Türk gençlerine hediye ediyorum" diye konu?tu.

NUR? B?LGE CEYLAN K?MD?R?

Nuri Bilge Ceylan, Bo?aziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli?i bölümünden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi’nde iki y?l sinema e?itimi gördü. 1980'lerde kimi portföyleri Gergedan gibi dönemin nitelikli kültür ve sanat dergilerinde yay?nlanan Nuri Bilge Ceylan, yapt??? dört filmin de, yönetmenli?ini, senaryo yazarl???n? ve yap?mc?l???n? üstlendi. Sinemaya Koza adl? k?sa filmiyle ad?m?n? atan Nuri Bilge Ceylan bu filmiyle, Cannes Film Festivali'nin ilgili bölümüne kat?lma ba?ar?s?n? gösterdi.

Nuri Bilge Ceylan 1997'de ilk uzun metrajl? filmi olan ve ba?ta Berlin Film Festivali olarak pek çok dünya festivalinde gösterilen üç bölümlü, otobiyografik ve pastoral Kasaba filmini, 1999 y?l?nda da bir meta-film olan ve ilk iki filmdeki otobiyografik izle?i sürdüren ve büyük ba?ar? kazanan May?s S?k?nt?s?'n? çekti. Film, Berlin Film Festivali'nin yar??mal? bölümünde gösterilmi?ti.

56. Cannes Film Festivali’nde yar??an ve favori filmler aras?nda gösterilen Nuri Bilge Ceylan’?n 2002 yap?ml? dram filmi Uzak, Alt?n Palmiye’den sonra festivalin ikinci önemli ödülü olan ‘Büyük Jüri Ödülü’nü (‘Grand Prix’) ald?. Filmde yaln?z ve yabanc?la?m?? iki kuzeni oynayan filmin ba?rol oyuncular? Muzaffer Özdemir ve film tamamland?ktan hemen sonra bir trafik kazas?nda ölen Mehmet Emin Toprak da ‘En ?yi Erkek Oyuncu Ödülü’nü payla?arak Türk sinema tarihinin en parlak ba?ar?lar?ndan birine imza att?lar.

Nuri Bilge Ceylan'?n dördüncü uzun metrajl? filmi olan ?klimler, 2006 Cannes Film Festivali'nin yar??ma bölümüne kabul edildi. Ceylan'?n o güne kadar çekti?i en büyük bütçeli eser olan film, dijital görüntü teknolojisiyle kotar?ld? ve görüntü yönetmenli?ini Ceylan'?n kendisinin üstlenmedi?i ilk filmi olma özelli?ini kazand?. Filmin bir di?er önemli özelli?i ise, Nuri Bilge Ceylan'?n bu kez kamera önüne de geçerek, e?i Ebru Ceylan'la ba?rolleri payla?m?? olmas?d?r.

Nuri Bilge Ceylan 2008 Cannes Film Festivali'nde küçük zaaflar?n büyük yalanlar? do?urmas?yla parçalanan bir ailenin, gerçeklerin üzerini örterek bir arada kalma çabas?n? anlatan Üç Maymun filmiyle "En ?yi Yönetmen Ödülü"nü ald?. Ödülü ald?ktan sonra yapt??? te?ekkür konu?mas?nda "Bu ödülü birisine adamak istiyorum: Tutkuyla sevdi?im, yaln?z ve güzel ülkeme..." dedi. 64.Cannes Film Festivalinde Bir Zamanlar Anadolu'da filmiyle Büyük jüri ödülüne lay?k görüldü.  

CANNES'DA D??ER ÖDÜLLER

?kinci en iyi film:  “Le Meraviglie”, Yön. Alice Rohrwatcher, ?talya 
En ?yi Yönetmen: “Foxcatcher”,  Yön. Benett Miller, ABD
Jüri Özel Ödülü: “Mommy”,  Yön,  Xavier Dolan, Kanada. 
En ?yi Senaryo: Leviathan, Yön. Andrey Zvyagintsev, Rusya
En ?yi Erkek Oyuncu:  Timothy Spall, “Mr Turner”, ?ngiltere 
En ?yi Kad?n Oyuncu: Julianne Moore, “Maps to the Stars”, ABD

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri