forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Merdan Yanarda?

merdan-yanardag Yurt gazetesi genel yay?n yönetmeni Merdan Yanarda?, veda yaz?s? ile gazeteden ayr?ld???n? aç?klad?.  

Merdan Yanarda? Genel Yay?n Yönetmenli?ini yürüttü?ü CHP Milletvekili Durdu ?ahin'in sahibi oldu?u Yurt gazetesinden ayr?ld???n?,  "Kurucusu oldu?um, genel yay?n yönetmenli?ini yürüttü?üm, yakla??k iki y?l her gün ba?yaz? yazd???m, pazar günleri ba?yaz?n?n yan? s?ra kapsaml? analiz ve yorum makaleleri kaleme ald???m Yurt Gazetesi’ne bugün veda ediyorum" görevini bitirdi?ini ifade etti.

Yanarda?, 'Veda Zaman?' yaz?s?nda gazete ve televizyonlar?n sermaye bile?iminin yasa ve ahlak d??? yöntemlerle de?i?tirildi?ini belirterek, "Arkada?lar?m?zla büyük bir özveri göstererek, dinci ve fa?izan iktidar?n bir karabasan gibi ülkenin üzerine çöktü?ü ko?ullarda, Türkiye’de muhalif gazetecili?in önemli örneklerinden birini olu?turduk" dedi.  

Yaz?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri