forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

soL gazetesi kap?ya kilit vurdu

Aktif .

sol-gazetesiTrkiye Komnist Partisi'nin izgisinde yay?n yapan soL gazetesi iflas?n e?i?ine geldikten sonra yap?lan, dayan??ma a?r?s? da i?e yaramay?nca, 4 Haziran 2014 gn son say?s?n? yay?mlama karar? ald?.

DAYANI?MA A?RISINDA BULUNMU?TU

Ekim 2012'de yay?nlanmaya ba?layan ancak seim srecinden sonra d?en tiraj?n? ykseltmek iin okurlar?na seslenen Sol dayan??ma a?r?s?nda bulunmu?tu. Sokaklarda 1 liraya sat?lan gazete krizden kurtulmak iin bir ok yol denedi. Ancak yap?lanlar da Sol'un iinde bulundu?u ekonomik sorunu a?mas?na yeterli olmad?.

SOL GAZETES? KAPANIYOR, SOL PORTAL DEVAM

Gazetenin yazar? mer Faruk Emina?ao?lu sosyal payla??m sitesi twitter hesab?ndan, "soL Gazetesi kapan?yor!/ soL portal, yay?na devam edecek olup, gazete ise haftal?k gazete veya dergiye dn?ecek!" yazd?.

KAPANMA KARARI ALDI

?flas?n e?i?ine gelen gazete kapanma karar? ald?. 4 Haziran'da son say?s?n? yay?nlayacak Sol'un yay?n?na haftal?k dergi format?nda devam edece?i ?renildi.

Gazeteciler.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri