forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:STV

stvBa?bakan Erdo?an'?n konu?mas?n? çarp?tarak haber yapt??? iddias?yla Samanyolu televizyonu sorumlu müdürü Ba? hakk?nda, "hakaret", "iftira" ve "halk? kin ve dü?manl??a tahrik" suçlar?ndan hapis cezas? istemiyle dava aç?ld?. 

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n seçim çal??malar? s?ras?nda bir mitingde yapt??? konu?mas?n? çarp?tarak haber yapt??? iddias?yla Samanyolu televizyonu sorumlu müdürü Abdullah Ba? hakk?nda, "hakaret", "iftira" ve "halk? kin ve dü?manl??a tahrik" suçlar?ndan 2 y?l 10 aydan 11 y?l 2 aya kadar hapis cezas? istemiyle dava aç?ld?.

Ba?bakan Erdo?an'?n mü?teki s?fat?yla yapt??? ?ikayetle ilgili Anadolu Cumhuriyet Ba?savc?l??? soru?turmas?n? tamamlad?. 

Cumhuriyet Savc?s? S?dd?k ?lgar taraf?ndan haz?rlanan iddianamede, Ba?bakan ve AK Parti Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an'?n 30 Mart'ta yap?lacak seçim kampanyas? kapsam?nda, 4 Mart'ta Ni?de'de yap?lan aç?k hava toplant?s?nda halka seslendi?i anlat?ld?.

Ba?bakan Erdo?an'?n bu mitingdeki konu?mas?nda, son günlerdeki ülke meselelerine de?indi?i, devlet içinde örgütlenen hukuk d??? bir yap?dan da bahsetti?i belirtilen iddianamede, "Bu yap?n?n hükümeti devirmeye çal??t???n?, bu yap?ya mensup olan ve kamuoyunda 'ablalar' olarak bilinen kad?nlar?n kap? kap? dola?arak AK Parti'ye oy verilmemesi, ba?ka partilere oy verilmesi yönünde çal??ma yapt?klar?n?" dile getirdi?i aktar?ld?. 

?ddianamede, Ba?bakan Erdo?an'?n miting meydan?nda halka, "E?er evlerinize bu amaçla gelen bayanlar olursa, onlara buraya hangi yüzle geldiklerini, ba?örtüsünü furuat olarak nitelendiren o malum zattan (Gülen cemaati lideri Fetullah Gülen) dolay? m? buraya geldiniz? Sizleri buraya o mu gönderdi? ?eklinde sorular sorarak, onlara AK Parti'nin yapt??? icraatlar? anlatarak, tersleyip gönderin" ifadeleriyle telkinde bulunmay? amaçlad??? kaydedildi. 

Ba?bakan Erdo?an'?n ve AK Parti'nin, "dershaneler konusunda, 17 Aral?k operasyonlar? ve yerel seçimler nedeniyle husumetli oldu?u, liderli?ini Fetullah Gülen'in yapt??? cemaate ait bir televizyon kanal? olarak bilinen Samanyolu Televizyonu'nun ana haber bülteninde", bu mitingdeki konu?man?n çarp?t?larak sunuldu?u ifade edildi. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri