forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

hurriyet-ilkelerHrriyet Gazetesi ?cra Kurulu Ba?kanl???'na 18 y?ld?r Do?an Holding'te grev yapan Ahmet zer atand?... 

?irket'ten konu ile ilgili KAP'a yap?lan a?klama ?yle... 

"Ahmet zer lisans e?itimini Bo?azii niversitesi ?ktisat Fakltesi'nde tamamlam??, 1996 y?l?nda Do?an Holding bnyesine kat?lm??t?r. 2009 y?l? itibariyle ?cra Kurulu yesi olarak Hrriyet ?nternet Grup Ba?kan? pozisyonuna atanm?? olan zer, Temmuz 2010 itibariyle yurtd??? i?tirakimiz TME'nin 7 ayr? lkedeki tm birimlerinin sorumlulu?unu stlenerek TME ?cra Kurulu Ba?kanl??? (CEO) grevine getirilmi? ve gnmze kadar Moskova'daki merkez ofisimizde bu grevini yerine getirmi?tir. 


?cra Kurulu Ba?kan Yard?mc?l??? grevini yrtmekte olan Ahmet Nafi Dalman ?cra Kurulu yeli?inden ayr?larak, Ynetim Kurulu yesi olarak grevine devam edecektir." 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri