forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Karar verildi... Radikal Gazetesi 28 Haziran'da kapan?yor...

Aktif .

ET?KETLER:Radikal

radikal-birinciDo?an Grubu, 1996'dan beri yay?nda olan Radikal Gazetesi’ni kapatmaya karar verdi. 

Radikal bas?l? halde son kez 28 Haziran’da yay?nlanacak, daha sonras?nda ise yay?nlar?na internet sitesi üzerinden devam ettirecek.

1996 y?l?ndan beri yay?nlanan Radikal, 17 Ekim 2010 tarihinden itibaren tabloid boyda yay?nlanmaya ba?lam??t?. Gazetenin kapanmas?yla birçok çal??an?n i?ine son verilece?i belirtiliyor... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri