forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ahmet-hakan650Ahmet Hakan'?n sundu?u Tarafs?z Bölge'de, CHP'nin Kö?k için önerdi?i çat? aday? Ekmeleddin ?hsano?lu konu?uldu.

"?HSANO?LU BRO?ÜRLE TANITILAB?L?R"

Ahmet Hakan'?n, Ba?bakan Erdo?an'?n resmen aday olmas? halinde Ekmeleddin ?hsano?lu'nun ?ans?n?n ne oldu?u ve nas?l bir tan?t?m kampanyas? yürütülece?i sorusuna konuklardan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çak?rözer,"K?l?çdaro?lu, ?hsano?lu'nun kim oldu?unu anlatan bro?ürler da??t?labilece?ini söylemi?ti" ?eklinde yan?t verdi.

"BRO?ÜRLE OLACAKSA BA?BAKAN 16-0 ÖNDE"

Ahmet Hakan bu yan?ta, "Devir bro?ür devri de?il Utku, art?k her eve televizyonlagiriliyor, medyayla giriliyor. Ba?bakan bu konuda 16-0 ba?l?yor.'' diyerek kar??l?k verdi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri