forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:RTÜKlMusul

rtuk-kapiKarar, Musul Ba?konsoloslu?u'ndaki bask?nla ilgili haberleri kaps?yor... 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), Ankara 9. A??r Ceza Mahkemesinin karar?yla Türkiye'nin Musul Ba?konsoloslu?unda bulunan ve I??D terör örgütü taraf?ndan bilinmeyen bir yere götürülen Türk vatanda?lar?n?n güvenliklerinin sa?lanmas? için, soru?turma tamamlan?ncaya kadar her türlü yaz?l?, görsel bas?n ve internette yay?n yasa?? konulmas?na karar verildi?i bildirildi.

RTÜK'ten yap?lan aç?klamada ?unlar kaydedildi:

"Ankara 9. A??r Ceza Mahkemesinin 16 Haziran 2014 tarihli ve 2014/566 De?i?ik ?? No'lu karar?yla, Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l??? Anayasal Düzene Kar?? ??lenen Suçlar Soru?turma Bürosunun 2014/84425 say?l? dosyas?yla ilgili olarak, Türkiye'nin Musul Ba?konsoloslu?unda bulunan ve I??D terör örgütü taraf?ndan bilinmeyen bir yere götürülen Türk vatanda?lar?n?n güvenliklerinin sa?lanmas? için, soru?turma tamamlan?ncaya kadar her türlü yaz?l?, görsel bas?n ve internette CMK 157 ve 5187 say?l? Bas?n Kanunu'nun 3 ve Anayasa'n?n 26/2 maddesi gere?ince yay?n yasa?? konulmas?na karar verilmi?tir." 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri