forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

TUB?TAK Zaman Gazetesi'ni yalanlad?...

Aktif .

tubitakTB?TAK, 18 Haziran tarihinde Zaman gazetesinde yay?mlanan "2,5 y?l sonra yeni TB?TAK raporuyla gzalt?" ba?l?kl? haberi yaz?l? a?klamas?yla yalanlad?.

Haberde, "Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n  ofisinde bulamad??? cihaz? eliyle koymu? gibi bulan M?T, yeni TB?TAK'a rapor yazd?rd?.

Erdo?an'?n o?luyla konu?mas?na 'heceleme montaj' diyen ekibin raporunda bce?in yerle?tirildi?i tarih ne ekildi. Bugne kadar 3 savc? de?i?tiren soru?turmada operasyonu Musul'a sansr isteten savc? Durak etin yapt?" gibi iddialar yer al?yordu.

TB?TAK'tan yap?lan a?klamada, ?unlar kaydedildi: "Ad? geen haberde, 'bcek soru?turmas?yla' alakal? sre zetlendikten sonra '(Savc?) etin'in talimat?n?n ard?ndan TB?TAK'a atanan yeni ekip taraf?ndan apar topar bir bcek raporu haz?rland?. Raporun savc?l??a ula?mas?n?n ard?ndan da operasyonlar ba?lat?ld?' denilmektedir. Ancak TB?TAK-B?LGEM Ba?kanl???ndaki grev de?i?iminin ard?ndan kurumumuza, yeni bir rapor yaz?lmas? iin herhangi bir talep gelmemi? ve byle bir rapor da yaz?lmam??t?r. 

Haberin merkezine oturtulan ve ba?l??a ta??nan 'yeni TB?TAK raporu' diye bir rapor hi var olmam??, kurumumuzu y?pratmak ve kamuoyunu ynlendirmek iin maksatl? bir ?ekilde kaleme al?nd???n? d?nd?mz haber, tamamen gerek d??? bilgilerle olu?turulmu?tur. Bu duyuru, haberin kamuoyunda yanl?? anlamalara sebebiyet vermesini nlemek ad?na yay?mlanm??t?r." 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri