forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

star-cetinroganStar Gazetesi man?eten Balyoz davas?n?n 1 numaral? san??? Çetin Do?an'?n ?slam ve Kur'an'la ilgili yorumuna man?etten tepki gösterdi: Utanmaz Darbeci... 

Önceki gün yeniden yarg?lanma nedeniyle cezaevinden ç?kan ve Balyoz Davas?'n?n 1 numaral? san??? olan Çetin Do?an, CHP ve MHP'nin Cumhurba?kan? aday? Ekmeleddin ?hsano?lu'yla ilgili yapt??? de?erlendirmede ?e tepki çeken ifadeleri kulland?... 

 "Din e?er dar anlamda dünyay? in?a eden bir hale gelir, yani ?eriat düzenini yaymaya kalkarsa, devlet buna kar???r. Devletin dine kar??mas?, din s?n?rlar? içerisinde kalmas? içindir. Onun ötesinde iman ve itikad? kimse sorgulayamaz. Laik düzenin temeli de budur. Osmanl? bile ne demi? son medeni hukuku Mecelle'de; 'Zaman de?i?ince ahkam de?i?ir' Bugün yapt???m?z kanunlar? bile 10 y?l sonra yeterli bulmuyoruz. Reform niteli?inde 7. yüzy?lda yap?lan yasalar, Arap toplumunu geli?tirmek için, bugün ebedi ve ezeli olarak kalmas?na imkan var m?? Geçerli mi? Bugün o zaman ne için kanunlar?m?z var? Bu konular aç?kl??a kavu?sun. Laikli?in ne oldu?unu iyi anlayal?m."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri