forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Gazeteciler ve Yazarlar Vakf?'n?n otopark? park oluyor...

Aktif .

gyvakfiGazeteciler ve Yazarlar Vakf?'n?n Üsküdar Kuzguncuk'taki me?hur yal?s?n?n yan?nda bulunan ve otopark olarak kullan?lan alan ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi taraf?ndan halka aç?lmak üzere bo?alt?ld?... 

Objektifhaber.com'un haberine göre, Onursal Ba?kanl???n? Fethullah Gülen'in yapt??? Gazeteciler ve Yazarlar Vakf?'n?n Kuzguncuk'taki me?hur yal?s?n?n yan?nda bulunan ve vakfa tahsis edilen alan tekrar ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi'ne geçti.

Uzun zamand?r GYV'ye tahsis edilmi? olan alandaki tel örgüler ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi taraf?ndan kald?r?ld?.

?stanbul'un en güzel yerlerinden biri olan alan?n park olarak halka aç?laca?? belirtiliyor... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri