forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

emreusluSabah ve Takvim gazeteleri bugn, 17 Aral?k operasyonunun ard?ndan a?lan ve Glen cemaati gzyle olaylar? de?erlendiren, kim taraf?ndan yazd??? ?u ana kadar netle?tirilemeyen twitter'daki @fuatavni hesab?n?n eski polis ve Taraf ile Todayz Zaman yazar? Emre Uslu'ya ait oldu?unu duyurdu.

Ocak ay?ndan beri Belika'da ya?ayan ve Trkiye'ye gelmeyen Emre Uslu'nun tutuklanma korkusu ya?ad??? belirtiliyor... 

Nazif Karaman imzas?yla yay?mlanan ve M?T'e dayand?r?lan haberde, "17 ve 25 Aral?k srecinde sosyal medyada at??? hesaplarla savc?l?k ve poliste bulunan birok dosyaya ili?kin gizli bilgileri paralel yap?n?n ?karlar?na hizmet edecek ?ekilde afi?e eden Fuat Avni'nin, Emre Uslu oldu?u ortaya ?kt?" ifadeleri kullan?ld?.

Haberde yer alan iddiaya gre, Fuat Avni'nin kimli?ini tespit etti?ini syleyen M?T, bu bilgiyi Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???'na bildirdi. M?T daha nce 'Fuat Avni'nin k?e yaz?s? yazd??? bir internet sitesinde, 'kurumu y?pratmaya ynelik iftiralar' ortaya att??? gerekesiyle ?ikayette bulunmu?tu.

EMRE USLU'DAN YANIT GEC?KMED?

Emre Uslu'nun iki gazetede yay?mlanan iddiaya yan?t? ise gecikmedi. Twitter'daki hesab?ndan a?klamalarda bulunan Uslu, "Fuat Avni benmi?im. Bu iddia Yeni ?afak'?n Musluk Lobisi haberinden bile daha komik. M?T Fuat Avni diye bula bula beni bulduysa Allah bu memleketi korusun. ok samimiyim ciddi bir istihbarat zaaf? bu" ifadelerini kulland?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri