forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Diana Magnay

cnnmuhabirCNN, ?sraillilere twitter üzerinden tepki gösteren muhabirini görevinden ald?.

ABD merkezli yay?nc? kurulu? CNN, ?sraillilere tepki gösteren tweet’inden sonra dünya çap?nda yank? uyand?ran muhabiri Diana Magnay’? görevinden ald?.

Magnay, canl? yay?n esnas?nda Sderot’taki bir tepede ?srail ordusu IDF’in bombard?man?n? izleyen ?sraillilerin de her bomba dü?ü?ünde sevinç ç??l?klar? att?klar?n? Twitter sayfas?nda tepkili bir ifadeyle payla?m??t?.

CNN muhabiri buradaki kalabal?k taraf?ndan tehdit edildi?ini belirten bir tweet atm??, “Sderot’taki tepelerde ?srailliler Gazze’ye dü?en bombalar? kutluyorlar; “yanl?? bir ?ey söylersem arabam?z? parçalamakla” beni tehdit ediyorlar. ??renç” yazm??t?.

Magnay’?n payla??mlar? sonras? CNN’den bir sözcü taraf?ndan ABD merkezli haber sitesi Huffington Post’a yap?lan aç?klamada, "Diana, canl? yay?nda k??k?rt?l?p tehdit edilince Twitter üzerinden öfkeli bir reaksiyon gösterdi. Ekibimizi do?rudan hedef alanlara yönelik kulland??? dil için çok üzgün” dedikten sonra ?srail-Gazze s?n?r?ndaki görev yerinin Moskova olarak de?i?tirildi?ini belirtti.

Magnay, Gazze’ya kara harekât?ndaki yay?nlar nedeniyle görevinden olan ikinci muhabir oldu. Zira, ABD’li yay?nc? kurulu? NBC de Gazze sahilinde oynarken bombalara hedef olan dört Filistinlin coçu?un ölümünü dünyaya duyuran deneyimli Ortado?u muhabiri Ayman Mohyeldin’i bölgeden alm??t?.

Mohyeldin’in neden al?nd???yla ilgili NBC’den bir aç?klama yap?lmad?.  Ancak Huffington Post’a bilgi veren kanal kaynaklar?, görev de?i?ikli?inin güvenlik gerekçeleriyle yap?ld???n? söyledi. Öte yandan, Mohyeldin’in son zamanlarda yapt??? baz? tweet’leri ve Facebook payla??mlar?n?n silinmesi de dikkat çekti. Mohyeldin’in görevden al?nmas?nda bu payla??mlar?n etkili oldu?u ?üphesi uyand?.  

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri