forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Emniyet'e Paralel Operasyon

Aktif .

paraleloperasyonEmniyetteki paralel yap?lanmaya yönelik operasyon ba?lat?ld?. 

?stanbul'da, aralar?nda emniyet ve yarg? mensuplar?n?n oldu?u bildirilen ?üphelilere yönelik operasyon ba?lat?ld?. Yasa d??? dinleme, suç uydurma ve resmi belgede sahtecilik iddialar?yla ilgili olarak yakla??k 200 polis ve yarg? mensubu hakk?nda gözalt? karar? ç?kart?ld?.

7 ?ubat Mit krizi ile yasad??? dinlemelerle haz?rlanan Selam Tevhid örgütü dosyalar? kapsam?nda soru?turman?n yürütüldü?ü ö?renildi.

Dosya kapsam?nda 17 ve 25 Aral?k darbe giri?imiyle ilgili deliller bulundu?u belirtiliyor. Bu kapsamda ?stanbul ba?ta olmak üzere Ankara ve ?zmir'in de aralar?nda bulundu?u 16 ilde baz? emniyet amirleri ve polislerin evlerinde arama ba?lat?ld?.

Gözalt?na al?nan aras?nda dönemin ?stanbul Terörle Mücadele ?ube Müdürü Yurt Atayün, ?stanbul Emniyet Müdür Yard?mc?s? Ali Fuat Y?lmazer, Emniyet Genel Müdürlü?ü Tefti? Kurulu Ba?kan? Ramazan Akyürek'in bulundu?u belirtiliyor.

?stanbul'da gözalt?na al?nan ?üpheliler, Haseki E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi'ne getirilerek sa?l?k kontrolünden geçirildi.

Operasyonun sürdü?ü bildirildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri