forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

enis-berberogluHrriyet bugn ?srarla 'Enis Berbero?lu'nu biz kovmad?k' a?klamas? yapt?.

E?er Hrriyet'in a?klamas? do?ruysa bu ?u anlama geliyor. Hrriyet gazetesi, Enis Berbero?lu'nun bile ynetmek istemeyece?i kadar kt bir gazete. 

Hrriyet'ten yap?lan a?klamada "Gazetemizin Genel Yay?n Ynetmeni Enis Berbero?lu, bugn kendi arzusuyla bu grevinden ayr?lm??t?r" denildi.

Hrriyet'ten yap?lan a?klaman?n devam?nda ?unlar belirtildi;

"Baz? internet sitelerinde arkada??m?z?n ayr?l??? hakk?nda bir dizi siyasi senaryonun retildi?i grlmektedir. Enis Berbero?lu, herhangi bir siyasi anlam verilmemesi iin bu karar?n?, zellikle Cumhurba?kanl??? seiminden nce a?klamay? tercih etmi?tir. Onun bu hassasiyetine ra?men baz? internet sitelerinde yap?lan as?ls?z yorumlar nedeniyle bu a?klamay? yapma gere?ini duyduk. Sevgili okuyucular?m?za duyurulur."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri