forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

can-dundarDaha bir hafta nce TVem'e geti?i a?klanm?? reklam kampanyalar?na bile ba?lanm??t?... 

Devlet eski bakan? ve Trabzonspor Kulb eski ba?kan? nl i?adam? Mehmet Ali Y?lmaz'?n sahibi oldu?u TVEM kanal?na bir sre nce transfer olan Can Dndar ve ekibi srpriz bir kararla kanalla yollar?n? ay?rd?.

Medyaradar.com'un a?klamas?na gre, Kanalla yollar?n? ay?ran isimlerden Yavuz O?han yapt??? a?klamada, "Kanalla bir doku uyu?mazl??? ya?and?. Haber ve yay?nlarla ilgili bir sorun ya?amad?k. Fakat al??ma ortam? ve ?artlar?n uygun olmad??? karar?na vard?k. Genel bir bak?? farkl?l??? olunca riske atmak istemedik ve anla?may? iptal ettik" ?eklinde konu?tu.

Bu a?klama zerine TVEM ynetimi Medyaradar'a yaz?l? bir a?klama gnderdi.

??te TVEM ynetiminin yapt??? o yaz?l? a?klama:

Kurumumuzla yapt??? szl anla?ma  taraf?m?zdan iptal edilen  Yavuz O?han?n, yapt??? a?klamalar gere?i yans?tmamaktad?r.
Kesinlikle Can Dndar ve arkada?lar?yla szle?memiz  yoktur. ?ifai olan anla?maya da  ekibin al??ma prensiplerimize  uygun olmamas?  nedeniyle Tvem  ynetimi 25.08.2014 tarihi itibariyle son vermi?tir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri