forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Yalç?n Akdo?an

yalcin-akdoganBakanlar Kurulu'nda görev da??l?m? yap?ld?. 62. Kabinenin yeni isimlerinden olan Ba?bakan Yard?mc?s? Yalç?n Akdo?an, devlet medyas?ndan sorumlu bakan olarak belirlendi. 

Yalç?n Akdo?an'?n görevleri ?öyle...

 TBMM ile ili?kiler, kamu diplomasisi ile ili?kilerin yürütülmesi, ba?l? kurum ve kurulu?lar, Bas?n Yay?n Enformasyon Genel Müdürlü?ü, TRT Genel Müdürlü?ü, Anadolu Ajans? Genel Müdürlü?ü ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile ili?kiler ?eklinde s?raland?.  

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri