forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Kobani

diyarbakir-yanginKobani'deki geli?meleri takip bahanesiyle ?anl?urfa'n?n Suruç ilçesine gelen 5 Alman gazeteci, Kobani bahanesiyle ç?kan olaylar sonras? Diyarbak?r'a geçti.

5 gazetecinin özellikle çocuklar? organize ederek olaylar? büyümesi için lastik yakt?rd??? iddia edildi.

Yakla??k 6 gündür Diyarbak?r'da bulundu?u ö?renilen gazetecilerin Diyarbak?r Emniyeti Müdürlü?ü ekipleri taraf?ndan gözalt?na al?nd?.

Gazetecilerin gözalt?na al?nmas?yla ilgili ilk resmi aç?klama Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakan? Mehdi Eker'den geldi.

MEHD? EKER DE DO?RULADI: 5 PROVOKATÖR GÖZALTINDA

Kanal 24'te canl? yay?na kat?lan Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakan? Mehdi Eker, Diyarbak?r'a Almanya'dan gelen 5 ki?inin, çocuklara lastik yakt?r?p haber yapmaya çal???rken yakaland???n, ?u anda gözalt?nda olduklar?n? söyledi.

Türkiye'nin en önemli sorununu çözmesinden rahats?z olan içeride ba?lant?l? uluslararas? bir ak?l ve plan oldu?una dikkati çeken Eker, "Ortado?u'daki yüz y?ll?k sorunlar?n çözümünü istemeyenler içerideki ba?lant?lar?yla hareket ediyor" dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri