forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

perihan-cemCem Garipo?lu ile ilgili tart??mal? bir yaz? kaleme alan gazeteci suç duyurusunda bulunuldu. 

 2009 y?l?nda Cem Garipo?lu taraf?nfan öldürülen Münevver Karabulut'un ailesi, Taraf gazetesi yazar? Perihan Ma?den hakk?nda 'Hakaret', 'Suçu ve suçluyu övme' suçlar?n? i?ledi?i gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. 

 Anadolu Cumhuriyet Ba?savc?l???'na avukatlar? Rezan Epözdemir arac?l??? ile suç duyurusunda bulunan Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Karabulut ve babas? Süreyya Karabulut, geçti?imiz Per?embe günü Taraf Gazetesi yazar? Perihan Ma?den'in kö?e yaz?s?nda suç i?ledi?ini belirterek dava aç?lmas?n? talep etti.  

 Aile ad?na savc?l??a 4 sayfal?k suç duyurusu dilekçesi sunan avukat Rezan Epözdemir, Münevver Karabulut'un 5 y?l önce Cem Garipo?lu taraf?ndan katledildi?ini, Garipo?lu'nun da 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri 5 Nolu L tipi cezaevinde po?et ve çama??r ipi ile intihar etti?ine dair bas?nda haberler yer ald???n? belirtti. 

 Olay?n sosyal medyada bir intihar olmay?p hükümlünün yurtd???na kaç?r?ld???na dair haberler ç?kt???n? belirten avukat Epözdemir, "Silivri Cumhuriyet Ba?savc?l???'ndan olay?n aç?kl??a kavu?turulmas? amac?yla otopsi görüntülerinin taraf?m?za izletilmesi talep edilmi?tir. Bu talebimizin ard?ndan, Taraf gazetesi yazar? Perihan Ma?den taraf?ndan 'Cem Garipo?lu'nun Türklük Halleri ve ak?l sa?l???yla bu dünyaya yerle?ememe s?nav?' ba?l?kl? bir kö?e yaz?s? yay?mlanm??t?r" dedi. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri