forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:?enol Göka

senol-gokaTürkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlü?üne ?enol Göka atand?. ?enol Göka'n?n TRT Genel Müdürü atamas?na ili?kin karar Resmi Gazete'de yay?mland?.

?brahim ?ahin'in 7 y?ll?k TRT Genel Müdürlü?ü'nün ard?ndan koltu?a oturan isim ?enol Göka oldu.  

Peki ?enol Göka kimdir?

1986 senesinden günümüze TRT'de hizmet vermekte olan ?enol Göka, Denizli Lisesi'nin 1979 y?l? mezunlar?ndand?r. Marmara Üniversitesi mezunu olan ?enol Göka, Bas?n Yay?n Yüksek Okulu'nun Radyo-Televizyon bölümünden diplomas?n? alm??t?r.

2014 y?l?n?n Haziran ay?nda TRT Genel Müdür Yard?mc?l??? görevine getirilen ?enol Göka, TRT Radyo Dairesi Ba?kan? olarak da kuruma uzun y?llar hizmet etmi?tir. Ayn? zamanda kitap yazar? olarak da tan?nan Göka ?u ana kadar yay?nc?l?k sektörüne yönelik 4 kitap kaleme alm??t?r. 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri