forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Nasuhi Göngör

trtgalatasarayGalatasaray - B. Dordmund maç?n?n TRT Spor'un internet sitesinde yay?nlanmas? tart??maya neden oldu.

TRT Haber ve Spor Dairesi Ba?kan? Nasuhi Güngör TRT'deki canl? yay?n skandal?yla ilgili aç?klama yapt?. Göngör, yay?nc? kurulu?tan özer dilerken sorumlular hakk?nda soru?turma ba?lad???n? duyurdu. 

Konuyla ilgili fla? aç?klamalar yapan TRT Haber ve Spor Dairesi Ba?kan? Nasuhi Güngör, twitter'den ?u bilgileri payla?t?...

1. Dün gece D Smart yay?n platformunda yay?nlanan Galatasaray-Dortmund maç? sehven http://trtspor.com.tr üzerinden bir süre yay?na verilmi?tir

2. Görevli personelin ihmali ve sorumsuzlu?u nedeniyle gerçekle?en bu olay nedeniyle D-Smart ailesinden ve tüm sporseverlerden özür dileriz.

3. TRT Haber ve Spor Yay. Dairesi olarak bu üzücü olayla ilgili tüm sorumlular hakk?nda bu gece itibar?yla soru?turma ba?lat?lm??t?r.

4. Sözkonusu soru?turmayla ilgili tüm geli?meler an?nda kamuoyuyla payla??lacakt?r. Tekrar özür diler, sayg?lar sunar?z.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri