forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ibrahin_sahinTRT Genel Mdr ?brahim ?ahin, gazete ve televizyonlar?n Ankara temsilcileriyle yapt??? sohbet toplant?s?nda TRT zerine reklenen ?irketlerin rant?n? kestiklerini syledi.
?ahin, gnmzde TRT'nin sadece Trkiye'deki medya ile de?il, dnya medyalar?yla da rekabet etmek istedi?ine dikkat ekti.
Zaman GAzetesi'nin haberine gre, Genel mdrlk binas?ndaki sohbette ?ahin, bir gazetecinin, "TRT ihalelerinden baz?lar? bir gazeteye haber oldu. Bu konuda ne diyeceksiniz?" ?eklindeki sorusuna ?u cevab? verdi: "PTT genel mdrl?m dneminde 3 bin ihale yapt?m. Ula?t?rma mste?arl???m dneminde Trkiye'nin yat?r?m btesinin te biri elimden geti. ok ?kr tek bir ihaleme itiraz olmad?. TRT'de 50 bin liral?k bir ihale yap?lm??, bu ihaleyi alan ki?inin Amasyal? oldu?u iddia ediliyor. ?haleyi alan adam? ben tan?mam. E?er o beni tan?yorsa hemen istifa edeyim. 50 bin TL'lik ihale iin yazanlar, bu ihaleye en d?k de?er veren ki?inin kazand???n? yazm?yorlar. Bizim en byk vasf?m?z, kamu kaynaklar?n? kullan?rken gsterdi?imiz azami zendir. Bu zeni kimse karalayamaz. TRT zerine reklenen baz? ?irketlerin rant?n? kestik. Neden bunu kimse sylemiyor?"
REYT?NGLER? KEND?M?Z LECE??Z
?ahin, TRT'nin kanal say?s?n?n 15'e ula?t???n? hat?rlatarak, "Reyting lmlerini art?k kendimiz yapaca??z. ?haleyi yapt?k, kararl?y?z, sistem 6 ay iinde devreye girecek. Firman?n teknik haz?rl?klar? sryor. ?imdiye kadar 6-7 televizyon yneticisi ile gr?tk. Onlar da bu lme dahil olacak. RTK ve T?AK da devrede olsun istiyoruz. Ama kimse olmasa da lmleri kendimiz yapabiliriz. Bu 2-3 y?ll?k bir sre, bir mesafe alamad???m?z iin byle bir yola gittik." dedi. Trkiye'nin tmne hitap eden bir kanal?n nas?l olur da reyting listelerine giremedi?ini sorgulad?klar?n? anlatan ?ahin, "AGB'ye, sistemdeki yanl??l?klar? belgeleriyle ispat ettik. Halen bir cevap alamad?k. Mahkemeye, rekabet kuruluna gittik. Sonular?n? bekliyoruz." ?eklinde konu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri