forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

UMUR TALU'DAN 'BEDELL? GAZETEC?L?K' K?TABI

Aktif .

umur_talu_2Gazeteci Umur Talu’nun medya analizi, ele?tirisi ve sorgulamas? yapt??? “dipsiz kuyu” yaz?lar?ndan olu?an yeni kitab? "Bedelli Gazetecilik" Everest Yay?nlar?'ndan ç?kt?...

Talu’nun yazd??? ?smail Sert’in yay?na haz?rlad??? Bedelli Gazetecilik Everest Yay?nlar?’ndan ç?kt?. Bu kitap, Umur Talu’nun medya analizi, ele?tirisi, ve sorgulamas? yapt??? “dipsiz kuyu” yaz?lar?ndan olu?uyor.

Talu, içinde yer ald??? medyan?n ya?ad??? ahlaki çökü?ü en derininden gözler önüne seriyor. Gazeteciler görüyorum diyor Umur Talu, “ Diyelim ki bir pencereden; diyelim ki, bu?ulanm?? aynalarda. Kimi rehin dü?mü?, sessiz, k?r?lgan. Kimi rehin dü?mü?, ama cazg?r bezirgan.” Kendimize k?z?yorum diyor Umur Talu, “Bu rezalete; siyaset, asker, i? dünyas?, reklam bask?s?na teslim olmayabilir, gazetecili?in içine eden menfaat, servet, tahakküm arzular?na izin vermemek, direnebilmek, hakikatin, toplumun, do?rulu?un menziline girebilmek için “yer yer” ayaklanabilirdik. Ama kimimiz, dört ayak üstünde durmay? “ayaklar? üstünde durmak” zannetti. Yanl?? anlad?lar diyor Umur Talu, “K?sac?k ömürde, haberin, yorumun, gerçeklerin, ele?tirinin sorumlulu?unu size emanet eden, bence hayat?n bir lütfu olan bu “dünyan?n en zevkli i?i”ni, san?r?m yanl?? anlad?lar! Çok yanl??, çok!

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri