forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

umitotan-kitapDördüncü Kuvvet Medya yazar? Ümit Otan'?n yeni kitab?, "A?k?n Hüzünlü Kentleri", Agora Kitapl??? yay?nlar?ndan ç?kt?.
"A?k?n Hüzünlü Kentleri", yazar?n Ege antik kentlerinden Yunan adalar?na, ?talya'dan ?spanya'ya,  Avusturya'dan, Rusya'ya  yolculuklar?n? öyküleriyle payla?t??? bir gezi kitab?. Ümit Otan, gidilip görülen yerlerin edebiyata nas?l dahil edilebilece?ini göstermeyi amaçlam??.

Arka kapaktan al?nt?:

"Geni? yolda ilerliyorsunuz. Sola dönen ikinci yola k?vr?ld???n?zda tam kar?? kö?ede Naz?m yat?yor. Memleketinde bir köy mezarl??? istiyordu, olmad?. Bizden önce de birileri gelmi?. Mezarda yeni konulmu? güller ve karanfiller var. Bizim Türkiye'den getirdi?imiz karanfiller kurumak üzere. Ama bizim karanfillerimiz Naz?m'?n y?llarca hasretini çekti?i kendi ülkesinden. Ya?mur çiseliyor. Naz?m'a usulca dokunuyoruz, ellerimiz yan?yor..."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri