forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Yeni ?leti?im Teknolojileri ve Yeni Medya kitab?...

Aktif .

yenimedyakapakTüba Karahisar ve Mihalis Kuyucu imzas?n? ta??yan "Yeni ?leti?im Teknolojileri ve Yeni Medya" isimli kitap raflardaki yerini ald?. 

Yrd. Doç. Dr. Tüba Karahisar ve Yrd. Doç. Dr. Mihalis Kuyucu taraf?ndan Zinde Yay?nlar?’ndan ç?kan “Yeni ?leti?im Teknolojileri ve Yeni Medya” kitab?, sosyal medyan?n psikolojik ve toplumsal yans?malar?, video yay?nc?l??? ve youtube, sosyal medya ve insan kaynaklar? birimlerinin i?e al?m süreçlerinin de?i?imi, sosyal medya pazarlamas? ve podcasting, sosyal medya ve e-sa?l?k, dijital radyo yay?nc?l??? uygulamal? konular? üzerinde durmakta.

Kitap ba?ta ileti?im profesyonelleri olmak üzere, ileti?im ö?rencilerinin de faydalanaca?? bir içerik sunuyor. 

yenimedya-kapak

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri