forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

zafer-ozcan-kitaqBugn gazetesi ekonomi mdr Zafer zcan, son kitab? Kad?n Veliahtlar da patronlar?n k?z ocuklar?n?n i? dnyas?nda ya?ad?klar? servene ???k tutuyor.

O?lum olsun i?imi devam ettirsin anlay???, Trkiyede i? dnyas?n?n felsefesini yans?t?r. Anadoludaki i?letmeler iin ?irketin devam? erkek evlatlara ba?l?d?r. En az?ndan genel kabul bu yndedir.

Aile ?irketlerindeki son geli?melerse bu anlay???n de?i?meye ba?lad???n? gsteriyor. Firmalarda, vris veya veliaht denilince art?k sadece erkek evlatlar akla gelmiyor. K?z ocuklar da sahneye ?k?yor. Sadece ?stanbul de?il, Anadolu da de?i?imden nasibini al?yor. Kad?n patron fikri art?k yava? yava? kabul gryor.

Kad?nlar?n patron kat?na ykselmesi elbette kolay de?il. Hemen her sektrde var olsalar da baz? i? kollar?nda kad?nlara daha fazla defans uygulan?yor. ?? yaparken, Senin erkek karde?in yok mu, baban neden gelmedi? sorular? eksik olmuyor. Babalar hala, k?zlar?na i?leri devretmekte fazla istekli de?il. K?sacas? kad?n patronlar?n i? dnyas?nda, zor ve me?akkatli bir serveni var.

Kad?n Veliahtlarisimli al??ma, i? dnyas?ndaki patron k?zlar?n?n servenini anlat?yor. Di?er ifadeyle, fabrikaya de?en han?melinin s?ra d??? yklerini bulacaks?n?z kitab?n sat?r aralar?nda

Uzun y?llard?r i? dnyas? ve aile ?irketlerini inceleyen haberlere imza atan Gazeteci Zafer zcan, son kitab? Kad?n Veliahtlar da bu kez kad?n patronlar?n, daha do?rusu patronlar?n k?z ocuklar?n?n i? dnyas?nda ya?ad?klar? servene ???k tutuyor.

Kad?n Veliahtlar, patron k?zlar? kadar, onlar?n ya?ad?klar?ndan hareketle asl?nda Trkiye ekonomisinin yzde 90?dan fazlas?n? olu?turan aile ?irketlerinin de hikyesi

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri