forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

?ZLEY?C? MA?L?NE KIZDI, 'ARTIK TELEV?ZYON PROGRAMI YAPMAYACA?IM' DED?..

Aktif .

fatih_altayli_280Fatih Altayl? Habertürk TV'deki program?nda izleyiciden gelen maile sinirlendi ve art?k televizyon program? yapmayaca??n? söyledi.

Bir izleyicinin Fatih Altayl?’n?n programda canl? yay?nda gözlü?ünü sallamas? ve oturu?unu ele?tirmesi bunu terbiyesizlik olarak nitelendirmesi Fatih Altayl?’y? yine k?zd?rd?.

Altayl? bunu terbiyesizlik olarak dü?ünenlerin program? izlemeyebilece?ini ifade ederek “Biz burada 3-4 saat put gibi oturacak halimiz yok. Kusura bakmay?n. Bunlara tak?l?yorsan?z kusura bakmay?n. ?zleyici velinimet falan zannetmeyin. Biz burada konu?uyoruz, sohbet ediyoruz. ?steyen dinler, istemeyen dinlemez. Bizim için velinimet konuklar?m?z. Merak etmeyin yak?nda da televizyon program? yapmayaca??m. Bunlardan can?m s?k?ld?. Abuk subuk maillerden can?m s?k?ld?. Bu i? için ekstra bir para ald???m?z bir para da yok. Biz keyif almak, izleyicinin bilgi açl??? duymalar?n? sa?lamak için sabahlara kadar program yap?yoruz. Ama emin olunuz ki art?k bu maillerden çok s?k?nt? geldi bana yapmayaca??m. ?nsan?n asab?n? bozmaya bir ki?i bile yeter.” dedi.

?zleyicisine isyan etmeye devam eden Fatih Altayl? “Onlara uygun Nihat Do?an var. Tam kalemleri, izleyicilere sayg?l?, Türkiye’ye sevgili. Milli formalarla havaalan?nda omuzlarda, gitsinler bundan sonra Nihat Do?an’larla u?ra?s?nlar. Hatta SMS de atabilirler.” dedi.

?zleyicisine sitem eden Altayl?, Ahmet Kaya’dan mezar? ba??nda helallik isteyen Hürriyet Gazetesi yazar? Ertu?rul Özkök’e de ele?tirdi. Ertu?rul Özkök’ü “Bir insan?n hayattayken k?rd??? bir insan?n mezar?nda özür dilemesinin hiçte ele?tirilecek bir taraf? yok. Ama kalk?p bunu 20-30 kare foto?rafla bunu gazete sayfalar?nda yay?nlamas? ho? de?il.” dedi.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri