forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

AYIP HOCA AYIP...

Aktif .

yasarnuri_ozturk61 ya??ndaki ?lahiyat Profesörü Ya?ar Nuri Öztürk, 25 ya??ndaki genç k?zla ç?kmas?na mazaret üretmek için  ilginç bir formül üretti. 

 

 

Geçti?imiz günlerde kendinden 36 ya? küçük bir sevgilisi oldu?unu aç?klayan 61 ya??ndaki ?lahiyat Profesörü Ya?ar Nuri Öztürk, CNN Türk'te yay?nlanan Mesut Yar ile Burada Laf Çok program?n?n dün geceki bölümünde ilginç aç?klamalarda bulundu.

GENÇ SEVG?L? FORMÜLÜ UYDURDU

Genç sevgili edinmesine din alimlerinin sözlerini dayanak göstererek bir formül üreten Öztürk, izleyenin midesini buland?rd?. 

?sminin önünde hoca s?fat? bulunan Ya?ar Nuri'nin 61'inde sevgili edinme formülü aynen ?öyle:

"Bizim ?slam terbiyesinde ?u ilke var. Kad?nla erkek aras?ndaki ya? fark? 1'e 2 dü?ünülür. Allah makam?n? cennet etsin, ben onun ö?rencilerinden dinledim, Gümücelili Mustafa efendi dermi? ki, 20'den sonra 1'e 2'ye 5 ya? daha ilave etmek laz?m. Yani evlenecek kad?nla erkekte, kad?n erke?in yar?s? ya??nda olmas? laz?m. 20'den sonra yar?dan da 5 ya? küçük olmas? laz?m. O tam bana denk geldi."

GAZA GELD?M SÖYLED?M

Hayat?ndaki ki?iyi bir magazin program?nda gaza getirilip aç?klad???n? belirten Öztürk, "Benim böyle bir arzum, yüre?imde buna bir ihtiyaç vard?. Bende öyle bir ihtiyaç yoktur diyecek bir adam yoktur. Ben ayr?lm???m, tek ya?ayan bir insan?m, bunu isterim" dedi.

SEVG?L?S? KIZMI?

Öztürk hayat?nda biri oldu?unu itiraf ettikten sonra, 25 ya??ndaki sevgilisinin kendisine, "Seninle hayat geçirmek zor. Bu nas?l i?, bir cümle söylüyorsun ne ekran kald? ne gazete kald? ne internet kald?. Bundan önce de teravih ile ilgili aç?klama yapt?n yine ayn? ?ey. ?imdi ben buna nas?l tahammül edece?im" dedi?ini ifade etti. Öztürk o yüzden ?imdi 25'lik sevgilisinin kara kara dü?ünmeye ba?lad???n? söyledi. (Gazeteciler.com)

 

video

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri