forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Futbol maç yay?n haklar?n?n ihalelerini kazananlar belli oldu. A lisans?n? Digitürk al?rken, B lisans?n? TRT, C lisans?n? da Türk Telekom kazand?. Bu 3 lisans?n 4 y?ll?k parasal de?eri vergiler dahil 2 milyar 298 milyon dolar? buluyor. ??te inan?lmaz rakamlar.


 

 

DIGITÜRK

TRT

TÜRK TELEKOM

 

 

 

 

PAKET A

PAKET B

PAKET C

TOPLAM

MUHAMMEN BEDEL

214.300.000

40.200.000

13.400.000

267.900.000

?HALE SONUCU

321.000.000

40.210.000

13.500.000

374.710.000

% 10 TFF PAYI

32.100.000

4.021.000

1.350.000

37.471.000

% 2 ORGAN?ZASYON PAYI

6.420.000

804.200

270.000

7.494.200

PAYLAR TOPLAMI

38.520.000

4.825.200

1.620.000

44.965.200

TOPLAM TUTAR

359.520.000

45.035.200

15.120.000

419.675.200

% 18 KDV

64.713.600

8.106.336

2.721.600

75.541.536

KDV DAH?L YILLIK TOPLAM

424.233.600

53.141.536

17.841.600

495.216.736

4 YILLIK TOPLAM

1.668.532.320

209.008.363

70.171.920

1.947.712.603

4 YILLIK KDV DAH?L TOPLAM

1.968.868.138

246.629.869

82.802.866

2.298.300.872

5 YILLIK TOPLAM

2.194.905.552

274.944.400

92.309.112

2.562.159.064

5 YILLIK KDV DAH?L TOPLAM

2.589.988.551

324.434.391

108.924.752

3.023.347.695Veriler ntvmsnbc.com'dan al?nm??t?r.
 
 
 


PAKETLER?N KAPSAMI


A PAKET?N?N KAPSAMI

Yay?n Hakk? Sahibi, ihale dönemi süresince TFF Süper Lig müsabakalar?ndan her hafta en az 4 (dört) adedini yurtiçine ?ifreli ve canl? olarak yay?nlamak zorunda. Yay?n Hakk? Sahibi'nin bu hakk? münhas?r. Yay?n Hakk? Sahibi, bu hakk? kullan?rken gerçekle?tirece?i görsel ve i?itsel yay?nlar?n? karasal vericiler, kablo, uydu, IPTV / Internet (Web) TV, 3G mobil telefon ?ebekeleri üzerinden yapabilir. Yay?n Hakk? Sahibi bu hakk?n kullan?m? aç?s?ndan herhangi bir co?rafi s?n?rlamaya tabi de?il. Yay?n Hakk? Sahibi, ihale dönemi süresince TFF Süper Lig'e ait "?sim Sponsorluk Hakk?"n? ve bu hak kapsam?nda bulunan sair haklar? kendisi kullanabilir veya 3. ?ah?slara devredebilir.

 B PAKET? TRT'N?N


Süper Lig'in geni? ve k?sa özetleri ile TFF 1. Lig'in canl? yay?n?n? ?ifresiz olarak içeren B Paketi için sadece 1 teklif verildi. TRT, 40 milyon 210 bin dolarl?k teklifiyle B Paketi ihalesini kazand?. B Paketi'nin kapsam? ?öyle:

 Yay?n Hakk? Sahibi, ihale dönemi süresince TFF 1. Lig müsabakalar?ndan her hafta en az 3 (üç) adedini yurtiçine canl?, ?ifreli veya ?ifresiz olarak yay?nlamak zorunda. Yay?n Hakk? Sahibi'nin bu hakk? münhas?r. Yay?n Hakk? Sahibi, bu hakk? kullan?rken gerçekle?tirece?i görsel ve i?itsel yay?nlar?n? karasal vericiler, kablo, uydu, IPTV / Internet (Web) TV, 3G mobil telefon ?ebekeleri üzerinden yapabilir. Yay?n Hakk? Sahibi bu hakk?n kullan?m? aç?s?ndan herhangi bir co?rafi s?n?rlamaya tabi de?ildir. Yay?n Hakk? Sahibi, ihale dönemi süresince TFF 1. Lig'e ait "?sim Sponsorluk Hakk?"n? ve bu hak kapsam?nda bulunan sair haklar? kendisi kullanabilir veya 3. ?ah?slara devredebilir.

 C PAKET? TÜRK TELEKOM'UN


Süper Lig ve TFF 1. Lig'in mobil haklar?n? içeren C Paketi için de tek teklif verildi. ?haleyi, 13 milyon 500 bin dolarl?k teklifiyle Türk Telekomünikasyon A.? kazand?. C Paketi'nin kapsam?nda ?u hükümler bulunuyor:

 Yay?n Hakk? Sahibi, ihale dönemi süresince tüm TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalar?n?n Haber Amaçl? Görüntülerini 3G mobil telefon ?ebekeleri üzerinden münhas?ran yay?nlayabilecek veya yay?nlatabilecek. Söz konusu Haber Amaçl? Görüntüler herhangi bir say? s?n?rlamas?na tabi olmaks?z?n ve canl? yay?nlanan müsabakalar?n tamamlanmas?n?n üzerinden 45 (k?rkbe?) dakika geçtikten sonra yay?nlanabilir. Haber Amaçl? Görüntülerin mobil ileti?im operatörleri d???ndaki üçüncü ki?ilere devri mümkün de?ildir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri