forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Taraf gazetesi, Balyoz Darbe Plan?'nda oldu?unu belirtti?i tutuklanacak gazeteciler listesi ve faydalan?lacak gazeteciler listesini yay?nlad?. Darbe plan?nda aralar?nda Ahmet Altan, Ekrem Dumanl?, Fehmi Koru, Umur Talu, Perihan Ma?den ve Murat Belge gibi isimlerin de bulundu?u 36 gazetecinin tutuklanmas?n? planlanm??. ??te tam liste...

Birinci Ordu Komutan? Çetin Do?an taraf?ndan haz?rlanan Balyoz darbe plan?nda gazetecilere ili?kin ayr?nt?lar da yer al?yor. Gazetecileri iki gruba ay?ran cunta, tutuklanacak 36 gazetecinin ismini sayarken, 137 gazeteciden de faydalanmay? umuyor.

??te cuntan?n tutuklamay? dü?ündü?ü 36 gazeteci: Abdullah Aymaz, Abdullah Y?ld?z, Abdurrahman Dilipak, Ahmet Altan, Ahmet Ta?getiren, Akif Emre, Ali Bayramo?lu, Ali ?hsan Karahasano?lu, Cengiz Çandar, Ekrem Dumanl?, Emre Aköz, Etyen Mahçupyan, Fehmi Koru, Gülay Göktürk, Haluk Örgün, Hasan Celal Güzel, Hasan Karakaya, Hidayet Karaca, Hrant Dink, Hüseyin Gülerce, Kaz?m Güleçyüz, Mehmet Altan, Mehmet Ocaktan, Murat Belge, Mustafa Erdo?an, Mustafa Kaplan, Mustafa Karaalio?lu, Nazl? Il?cak, Nuh Gönülta?, Perihan Ma?den, Sad?k Albayrak, Serdar Arseven, Sibel Erarslan, Umur Talu ve Yavuz Bahad?ro?lu.

137 gazeteciden faydalanmay? umdular

Orgeneral Çetin Do?an'?n ba??nda bulundu?u cuntan?n haz?rlad??? darbe plan?nda 137 gazeteciden "faydalan?lmas?" hedefleniyor. "Harekât Plan?na Kamuoyu Deste?i Sa?lanmas?nda Faydalan?lacak Medya Mensuplar?" ba?l?kl? belgede ad? geçen gazetecilerin darbe plan?ndan haberdar ya da herhangi bir ?ekilde TSK ile ili?kili oldu?u yönünde hiçbir ifade mevcut de?il. Listedeki isimlerin darbe planlayan grubun zihnindeki "muhtemel destekçiler" oldu?u anla??l?yor. Liste aynen ?öyle: Abbas Güçlü, Adnan Bulut, Ali Baransel, Ali Can De?er, Ali K?rca, Ali Sirmen, Alper Turgut, Altemur K?l?ç, Arslan Bulut, Ay?e Nur Bulut, Ay?e Nur Arslan, Ay?e Özgün, Baki ?ehirlio?lu, Behiç K?l?ç, Bekir Co?kun, Bülent özdemir, Can Atakl?, Cem Ayd?n, Cüneyt Arcayürek, Co?kun K?rca, Emin Çöla?an, Enis Berbero?lu, Erdal Güven, Erdal ?afak, Erdem Arif Sürek, Ergün Ayaz, Erol Manisal?, Erol Mütercimler, Ertu?rul Özkök, Esin Dalay, Faruk K?rtay, Fatih Altayl?, Fatih Çekirge, Fikret Bila, Filiz Güler, Gül Sülün, Güler Kömürcü, Gunduz Aktan, Güneri Civao?lu, Güngör Mengi, H. ?brahim Büyükfuran, Hakan Aygün, Haluk ?ahin, Hasan Pulur, Hasan Ünal, Hayati Ar?gan, Hayrullah Mahmud, Hikmet Bila, Hulki Cevizo?lu, ?brahim Y?ld?z, tclal Ayd?n, ?lhan Selçuk, ?lker Sar?er, ?smail Küçükkaya, ?smail Polat, ?srafil K. Kumbasar, Kadri Gürsel, Kemal Yavuz, Kemal Yurteri, Kerim Can Kamal, Levent Gençelli, Leyla Umar, Mehmet Ali K??lal?, Mehmet Faraç, Mehmet Güler, Mehmet Soysal, Mehmet ?ehirli, Mehmet Tezkan, Mehmet Yakup Y?lmaz, Melih A??k, Metehan Demir, Metin Uca, Mine K?r?kkanat, Mine ?enocakl?, Muharrem Sar?kaya, Murat Çelik, Murat Demirel, Murat Yetkin, Mustafa Ba?diken, Mustafa Balbay, Mustafa Mutlu, Mümtaz Soysal, N. Oktay Apayd?n, Nail Güreli, Nam?k Kemal Zeybek, Necati Do?ru, Necdet Sevinç, Nejdet Çokan, Nuray Ba?aran, Nuri Çolako?lu, Nuri Elibol, Nuri Sefa Erdem, Oktay Ek?i, Olga Onayd?n, Orhan Birgit, Orhan Saat, özdemir ?nce, Rahmi Turan, R?za Zelyut, Ruhat Mengi, Ru?en Çak?r, Sabahattin önkibar, Sayg? öztürk, Sedat Ergin, Sefer Dana, Serdar Akinan, Serhat Alaattino?lu, Soner Yalç?n, Sultan Uçar, Süheyl Batum, Süleyman Arat, ?enol Demirci, ?ükran Pakkan, ?ükrü Küçük?ahin, Taki Do?an, Ta?k?n ?enol, Tayfun Devecio?lu, Tay lan Sorgun, Tufan Türenç, Tuncay Özkan, Ufuk Büyükçelebi, U?ur Cebeci, U?ur Dündar, U?ur ?efkat, Ümit özda?, Ümit Zileli, Ünal ?nanç, Yalç?n Bayer, Yalç?n Bel, Ya?ar Nuri öztürk, Yavuz Gökalp Y?ld?z, Yazgülü Aldo?an, Y?lmaz Özdil, Yücel Yener, Zafer Mutlu, Zafer Toku?, Zekeriya Beyaz ve Zübeyir Kand?ra.

Taraf

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri