forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

EROL AKSOY: MEHMET AL? B?RAND'I ??TEN AT DEND?...

Aktif .

erol_aksoy28 ?ubat post modern darbesinin kilit isimlerinden emekli general Çevik Bir'le emekli general Erol Özkasnak’?n medyaya yapt?klar? bask?lar tek tek gün yüzüne ç?k?yor.

Çevik Bir’in o dönem medya patronu olan Erol Aksoy’a “32. Günü yay?ndan kald?r, Mehmet Ali Birand’? i?ten at” talimat? verdi?i, Aksoy’un da “Pa?am mahkeme karar? yok” sözü üzerine de “30 bin ?ehit var sen daha ne karar? istiyorsun” cevab? ald??? ortaya ç?kt?.

SIK SIK MÜDAHALE ED?YORLARDI

Sabah Grubu’nun eski patronu Dinç Bilgin’in ard?ndan, yine 28 ?ubat sürecinde Show TV’nin sahibi konumunda olan Erol Aksoy da darbe sürecinde gazetecilere yap?lan bask?larla ilgili Star Gazetesi'ne aç?klamada bulundu.

Aksoy, 28 ?ubat sürecinde Çevik Bir ve Erol Özkasnak’?n s?k s?k yay?nlara müdahale etmek için arad???n? belirterek, hatta Çevik Bir’in o dönemde Show TV’de yay?nlanan ünlü gazeteci Mehmet Ali Birand’?n yapt??? 32. Gün program?n?n yay?ndan kald?r?lmas? için, çok büyük bask? yapt???n? vurgulad?. Aksoy, Çevik Bir ile 32. Gün program?n?n kald?r?lmas?yla ilgili yapt??? görü?menin ayr?nt?lar?n? ?öyle anlatt?:

‘TAMAM’ DEMEK ZORUNDA KALDIK

“Bir gün, Çevik Bir pa?a telefonla arad? ve o dönemde Show TV’de yay?nlanan 32. Gün program?n?n derhal yay?ndan kald?r?lmas?n? ve Mehmet Ali Birand’?n da i?ten at?lmas?n? istedi. Ben de ‘Efendim, yay?n? kald?rmak için bir mahkeme karar? gerekli. Yoksa hiçbir neden yokken program? nas?l kald?ral?m’ dedim. Pa?a bunun üzerine sinirlendi. ‘30 bin ?ehit var. Sen daha ne mahkeme karar? ar?yorsun? Onlar?n karar?n? dü?ünmüyor musun? Bu program? hemen yay?ndan kald?r?p, adam?n i?ine son vereceksin’ dedi. Biz de tamam deyip, telefonu kapatmak zorunda kald?k.”

Birand ile birlikte bir kaç gün ara verme karar? ald?k

Erol Aksoy, Çevik Bir’den gelen telefon üzerine, 32. Gün’ün yap?mc?s? Mehmet Ali Birand ile görü?tü?ünü ve durumu kendisine anlatt???n? kaydetti. Aksoy, Birand ile görü?erek programa teknik baz? gerekçeler göstererek, birkaç hafta ara verdiklerini, ard?ndan da tekrar yay?nlamaya ba?lad?klar?n? ifade ederek, bu kez de telefonun Özkasnak’tan geldi?ini kaydetti. Aksoy, ?unlar? anlatt?: “Çevik Bir’den gelen telefon üzerine, 32. Gün program?na teknik baz? gerekçeler öne sürerek bir ya da iki hafta ara verdik. Bunu da Birand ile görü?erek yapt?k. Bir-iki aran?n ard?ndan tekrar yay?na ba?lad?k. Program yay?nlan?r yay?nlanmaz bu kez, dönemin generali Erol Özkasnak arad? ve Çevik Bir’in sözlerine benzer ifadelerle, yay?na derhal son verilmesini istedi. Biz de kesintilerle program? yay?nlamay? sürdürdük. Ancak, o dönem zorlu bir süreçti.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri