forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

 TRT HABERde yay?nlanan ?k?? Yolu adl? program?n yorumcular? Ergun Babahan ve Ekrem Dumanl?ya verilen cretlerle ilgili TRT bir a?klama yapt?... Ekrem Dumanl? ise TRT Genel Mdrne gnderdi?i mektupta program kar??l???nda herhangibir cret talep etmedi?ini bildirdi...

TRT Haber Koordinatrl? taraf?ndan yap?lan yaz?l? a?klama ?yle:


TRT Haber kanal?n?n 18 Mart gecesinde ba?ar?l? bir a?l??la yay?n hayat?na merhaba demesi, Trkiyede bir heyecan dalgas? olu?turdu. Pek ok ki?i Trkiyenin bir numaral? yay?nc?l?k markas? olan TRTnin bu ba?ar?l? ?k???n? takdirle kar??lad?. Ancak s?n?rl? say?da da olsa TRTnin ba?ar? hanesine yeni bir halka daha eklemesinden rahats?z olanlar yok de?ildi.

Bu kk az?nl?k, TRTnin k?sa srede elde etti?i ba?ar?lar? alk??lamak ve bunlar? Trkiye ad?na kazan?m kabul etmek yerine, irkin bir iftira kampanyas?na imza atmay? tercih ettiler. Bir internet sitesi zerinden ba?lat?l?p e?itli medya kurulu?lar? taraf?ndan da al?nt?lanarak srdrlen bu kampanya erevesinde, TRT HABERde yay?nlanan ?k?? Yolu adl? program?n yorumcular? Ergun Babahan ve Ekrem Dumanl?ya ayl?k 30.000 ve 50.000 TL gibi astronomik cretler verildi?i ileri srld.

Gazetecilere verilen cretleri 5 10 kat abartarak, kamuoyunu yanl?? bilgilerle ynlendirmeye al??mak bilinli bir y?pratma faaliyetidir. Kald? ki program yap?mc?lar?ndan biri resmi dileke ile TRT kurumuna ba?vurarak; hibir ?ekilde TRTden cret talep etmedi?ini belirtmi?tir.

Bu irkin iftiray? atarken, TRT ynetimine, program yap?mc?lar?na ya da yorumcular?n bizzat kendilerine gere?i sormay? gerekli grmeyen anlay???n yapt??? i?e gazetecilik denemez. Yzlerce TRT al??an?n?n gecesini gndzne katarak ortaya koydu?u eme?e bylesine irkin bir iftirayla karalama yapmaya al??an anlay?? ancak ve ancak karanl?k bir ruh halini temsil edebilir.

te yandan bylesine ak?ldan uzak, gerek d??? ve irkin bir iftiray?, kayda de?er bularak, bunu Trkiye Byk Millet Meclisine ta??mak da Trkiye a?s?ndan zc bir durumdur.

Kamuoyumuza sayg?yla duyurulur.

EKREM DUMANLI'NIN TRT GENEL MDR ?BRAH?M ?AH?N'E GNDERD??? MEKTUP

Say?n Genel Mdrm;

Ben hayat felsefesinin merkezinde isti?na prensibi olan bir insan?m. Bu nedenle cret konusunu hi dikkate almam??t?m. ?imdi yap?lan art niyetli yorumlar? grerek sizden ?yle bir talebim olacak. "?k?? Yolu" iin herhangi bir cret almak istemiyorum. ?ayet bu durum prosedrlerinize uygun de?ilse, belirlenecek cretin en alt seviyede takdir edilmesini istirham ediyorum. Kanun gere?i her sene beyan etti?imiz mal varl?klar?m?zdan da net bir ?ekilde anla??laca?? zere dnyada mal? mlk olmayan bir insan?m. Bu durum bir fedakrl?k de?il, bir hayat tercihidir.

mr boyunca msta?ni ya?am?? bir ayd?n olarak sizden "?k?? Yolu"nu gnll olarak (mmknse cretsiz) srdrmeyi talep ediyorum.

Bu arada televizyonculuk tarihinde at???n?z yeni ufuk ve at?l?mlar?n?zdan dolay?, sizi ve al??ma arkada?lar?n?z? be?eniyle izledi?imi bilmenizi ister, sayg?lar?m? sunar?m.

Ekrem Dumanl?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri