forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

  Ankara'da bir al??veri? merkezindeki dükkandan yüzük çald??? gerekçesiyle hakk?nda ?ikayet yap?lan ve sonras?nda gözalt?na al?nd??? ortaya ç?kan  Tercüman Ankara Temsilcisi Metin Özkan'a ait oldu?u belirtilen güvenlik kameras? görüntüleri ortaya ç?kt?...Olay?n medya sitelerine yans?mas?ndan sonra  Metin Özkan bir aç?klama yaparak iddialar? yalanlam?? ve h?rs?zl?k yapmad???n? belirtmi?ti.

Postmedya.com'nun yay?nlad??? ve haberin sonunda izleyece?iniz güvenlik kameras? görüntülerinde Tercüman gazetesi Ankara Temsilcisi Metin Özkan oldu?u belirtilen ki?i,  Ankara Pandora Ali?veri? Merkezi'nde bulunan ziynet e?yas? satan aç?k ma?azan?n önüne geliyor.

Özkan bir süre yüzüklere bak?yor ve birine el uzat?yor. Kamera kay?tlar?nda net olarak yüzü?ü al?p almad??? gözükmese de Metin Özkan bir süre sonra elini cebine sokuyor ve ma?azan?n önünden uzakla??yor. Tezgahtar k?z yüzüklerden birinin eksik oldu?unu görünce bir süre donup kal?yor ve bir?ey yapam?yor.

??TE GÜVENL?K KAMERASI GÖRÜNTÜLER?

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri