forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

internet_grafikGazetelerin siteleri internetin en çok ziyaret edilen sayfalar? aras?nda yer al?yor. Birkaç gazete hariç, neredeyse bütün gazeteler haberlerini ve yazarlar?n?n yaz?lar?n? ayn? zamanda internet sitesinden bedel elde etmeden yay?nl?yorlar. Haliyle bu durum gazetelerin sat??lar?n? olumsuz etkiliyor.

Peki bu olumsuz durum nas?l ortadan kalkar? i?te cevab? araran en önemli soru da bu...

Ergun Babahan Star Gazetesi'ndeki yaz?s?nda gazetelerin internet sitelerinin bu haliyle bas?l? gazeteye büyük zarar verdi?i kanaatinde... Son derece hakl? olan Babahan kö?e yaz?s?nda bak?n neler yazm??...


Gazetelerin ?nternet Sitesi Olmal? m??

Gazeteler internet medyas?na kar?? kan kaybediyor çözüm ne?

Gazetelerin internet sitesi olmal? m??

Gazeteler internet medyas?na kar?? kan kaybediyor ama kendini zay?flatan ad?mlar? atmaya devam ediyor.

Bugün bütün gazetelerin internet sitesi var.

Geceyar?s? 02.00’den itibaren bir gün sonras?n?n tüm haberlerini, kö?e yazarlar? dahil okumak mümkün.

Ayr?ca, para harcanarak yarat?lan bu ürün, bedava olarak herkesin kullan?m?na sunuluyor.

Gazetelerin internet versiyonlar?n? gözden geçirmesi gerekiyor.

Tablet teknolojisi bunun için bir f?rsat.

Gazeteler, internet habercili?i ile internet versiyonu aras?nda bir tercih yapma noktas?na geliyor.

Bugünkü haliyle gazetelerin internet siteleri, para kaybetmek bir yana, gazete sat???na darbe vuran bir unsur durumunda.

Çözüm, ortak hareketten geçiyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri