forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

trtlogo
TRT'nin reyting sistemine kar?? ba?latt??? mcadelenin dozu her geen gn ykseliyor. Belki de yle olmas? gerekiyor. nk ?imdiye kadar yap?lan reyting tart??mas?nda hibir sonu al?namam?? AGB'nin eski sistemi devam etmi?ti. ?imdi ise durum daha ciddi grlyor.


Geti?imiz hafta AGB'nin Genel Mdr de?i?ti. Uluslararas? bir ?irket olan AGB, Trkiye'ye d??ardan yeni bir genel mdr atad?.
Son dnemde reytinglerin tekrar tart???l?r hale gelmesinde TRT Genel Mdr ?brahim ?ahin'in etkisi byk. Hem ?ahin'in a?klamalar? hem de TRT'de yap?lan programlarda ortaya at?lan iddialar AGB ve Reyting sistemini bir anda tart??man?n gbe?ine atm?? durumda.
Ayr?ca TRT T?AK ve AGB'yi mahkemeye bile verdi.

?ddialar yle yenilir yutulur cinsten de?il. Baz? deneklerin baz? programlar taraf?ndan maa?a ba?land??? bile iddia ediliyor. Hatta internette ve baz? k?e yaz?lar?nda reyting iin r?vet veren programlar?n isimleri bile yaz?l?r hale geldi.

??in ilgin taraflar?ndan biri, reyting lmlerine gre ok izlendi?i belirtilen kanallardan hi ses ?kmamas?. Daha birka ay nce reytinglerde en st s?ralarda yer alan Kurtlar Vadisi'nin yap?mc?s? Pana Film bile reyting sistemine isyan ederken zellikle Do?an Grubu'nun konu reyting lmleri olunca sessiz kalmas? ilgiyle izleniyor...
Geti?imiz aylarda ileti?im profesr Veysel Batmaz, Zaman Gazetesi'ne verdi?i mlakatta 3 milyar dolarl?k bir pastay? da??tan reytinglerin terrden bile tehlikeli bir hale geldi?ini sylemi?ti.

Peki btn bu tart??malar?n sonunda ne olur?

Yeni ?afak'a konu?an TRT Genel Mdr ?ahin, reyting sistemine a??r ele?tiriler yneltmi?.

"Reyting tart??mas?n? Trkiye'de TRT ba?latm??t?r. Kimsenin bugne kadar dokunamad??? ve yorum yapamad??? reytingler konusunda cesur ad?mlar att?k. Her kim, usulszlk yap?yorsa, cezas?n? ekmelidir. Reyting lmlerindeki speklasyonlar milyarlarlarca dolarl?k reklam pastas?n? etkiledi?i gibi birok yay?nc?n?n da eme?ini smrmektedir. Trkiye'de tek bir ?irket lm yap?yor ve bu ?irketin lmlerini tek bir ki?i denetliyor. Nfusun 20 binden az oldu?u yerlerde lm yap?lm?yor. Bu blgelerde ya?ayan insanlar?n televizyon tercihleri niin dikkate al?nm?yor? Trkiye'nin yzde 99'una yay?n yapabilen TRT reyting listesine girermezken, Trkiye'nin yzde 70'ine yay?nlar? ula?an kanallar?n reyting s?ralamas?n?n en stnde yer almas?s? ne kadar inand?r?c?d?r?"

?ahin, sistemin byle devam etmesi halinde reyting lmlerinden ?kacaklar?n? da eklemi?.

"T?AK isimli kurulu? ve AGB hakk?nda su duyursunda bulundum. 2 bin 500 dene?in ismi elden ele geziyor. Sadece T?AK ve AGB'de olmas? gereken bu isimler yap?mc?lar?n elinde ne ar?yor? Bu yap?mc?lar kim olursa olsun cezas?n? ekmelidir. Ama bu yap?mc?lar?n eline adresleri veren yetkililer de cezas?z kalmamal?. Sonu nereye var?rsa vars?n, bir kamu yay?nc?s? olarak, reyting rezaletinin zerine gidece?im. Benim amac?m fazla reklam almak de?il, sosyal ve ahlaki kayg?lar ta??yorum. TRT bu ?ekilde devam eden reyting sisteminin iinde olmayacakt?r"

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri