forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

radikal_agca_300Mehmet Ali A?ca'n?n TRT'ye ç?kmas?n? ele?tiren Milliyet'in en önemli gerekçelerinden biri, TRT'de A?ca'n?n piyasaya ç?kacak kitab?n?n reklam?n?n yap?ld??? yönündeydi. ??te bu tez bizzat Radikal taraf?ndan çürütüldü. Çünkü kitab?n reklam?n? as?l Radikal yapt?.radikal_mahmetaliagcaRadikal gazetesinin bugünkü (14 Kas?m 2010) man?etinde, Mehmet Ali A?ca'n?n kitab? vard?.

A?ca'n?n kitapta geçen "Abdi ?pekçi'yi Oral Çelik vurdu" aç?klamas? gazetenin man?etinden verildi.

Yani, TRT Haber'i, A?ca'n?n kitab?n?n reklam?n? yapmakla suçlayan Milliyet gazetesinin aksine, ayn? grubun di?er bir gazetesi Radikal kitab?n hem reklam?n? yapt?, hem de bu sözü man?ete ç?kararak Mahmet Ali A?ca'y? ?pekçi cinayetinden dolay? bir anlamda aklam?? oldu.

BUGÜN GAZETES? 2006'DA YAZMI?TI

12 Nisan 2006 tarihinde ç?kan Bugün gazetesinin man?etinde Mehmet Ali A?ca vard?. A?ca , Abdi ?pekçi'yi Oral Çelik'in öldürdü?ünü söylemi? Bugün gazetesi de bunu man?etine ta??m??t?. ?steyenler ar?ivlere bakabilir...

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri