forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ensiradisiÜlke TV'de Turgay Güler'in sundu?u ve Ahmet Kekeç ile ?amil Tayyar'?n yorumcu olarak kat?ld??? programda ODATV ve Soner Yalç?n olay? gündeme geldi.  ?amil Tayyar, Soner Yalç?n'?n CHP Bas?n Dan??man? Baki Özalhan'a gönderdi?i mektubu yay?nlad?.


Ülke TV'deki Ens?rad??? program?nda yay?nlanan mektupta, Soner Yalç?n Halk TV'yi CHP'den isterken, 'Bu televizyonla 2011 seçimlerine iyi bir ?ekilde girelim' diyor.

Soner Yalç?n'?n kuraca?? televizyonun haber merkezinde Murat Ongun, Ahu Özyurt, Hakan Aygün, Murat ?de, Özlem Gürses, Serdar Akinan yer al?rken, ekran yüzü olarak kullan?lacak isimler aras?nda da Ruhat Mengi, Mehmet Tezkan, Mustafa Mutlu, Nilgün Cerraho?lu, Oray E?in, Sedat Ergin, Nihat Genç, Emin Çöla?an, Mine K?r?kkanat, ?ükran Soner, Yazgülü Aydo?an, Çi?dem Toker, Özlem Çelik, Orhan Bursal?, Nuray Mert, P?nar Türenç bulunuyor.

??TE O MEKTUP...

Baki abey

2011 seçimlerine benzer bir ?ekilde gidelim. Halk TV'yi bize verin. Biz bu medya sayesinde size destek olal?m.

Say?n K?l?çdaro?lu'na Halk TV'ye talip oldu?umuzu aç?klad?m. Bu i?i de tek ba??ma yapacak de?ilim. Bir ekibimiz var. Haber merkezinde Murat Ongun, Ahu Özyurt, Hakan Aygün, Murat ide, Özlem Gürses, Serdar Akinen gibi isimler görevlendirilirken, ekran önünde de Ruhat Mengi, Mehmet Tezkan, Mustafa Mutlu, Nilgün Cerraho?lu, Oray E?in, Sedat Ergin, Nihat Genç, Emin çöla?an, Mine K??rkkanat, ?ükran Soner, Yazgülü Aydo?an, Çi?dem Toker, Özlem Çelik, Orhan Bursal?, Nuray Mert, P?nar Türenç ve dahas?...

Bu güvenilir ve sayg?n gazetecilerle ekrana ç?kaca??z. En k?sa zamanda CHP ekibiyle yan yana gelmeliyiz. Neyi ne zaman yapar?z konu?mal?y?z. Biz haz?r?z.

Sayg?lar?mla.. Soner Yalç?n"

AHU ÖZYURT'LA SEV?LAY YÜKSEL?R TARTI?TI

Haber7.com'un haberine göre, canl? yay?na telefonla ba?lanan CHP Bas?n Bürosunda gönüllü çal??t???n? belirten Ahu Özyurt'la Sabah Gazetesi yazar? Sevilay Yükselir aras?nda  tart??ma ya?and?. Ahu Özyurt, CHP'den kendisine art?k birlikte çal??mayacaklar?n?n söylendi?ini belirtti. Özyurt, Soner Yalç?n'?n CHP'ye sundu?u listede isminin olmas?na ?a??rd???n? söyledi. Özyurt, Soner Yalç?n'la birkaç hafta önce telefonda görü?tü?ünü ve televizyon projesinden bahsetti?ini anlatt?. 

YATACAK YER?N?Z YOK

Sevilay Yükselir, kendisi hakk?nda Odatv'de çok a??r ifadeler yer alan haberler yap?ld???n? bu olay?n içinde olanlar?n yatacak yeri olmad??n? söyledi. Yükselir, Ahu Özyurt'a 'E?er sen de bu i?in içindeysen senin de yatacak yerin yok' dedi. Bunun Üzerine Ahu Özyurt, "Ben hakaret dinlemeye gelmedim" dedi. 

Programa daha sonra telefonla ba?lanan gazeteci Murat ?de ise, Sevilay Yükselir'in sözlerine tepki gösterirken böyle bir teklif gelse dahi kabul etmeyece?ini dile getirdi. Murat ?de, çal??t??? bir kanal bulundu?unu Soner Yalç?n'la da çok fazla tan?mad???n? söyledi. 

HABER?N V?DEOSU ?Ç?N TIKLAYIN...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri