forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

hrant_dink_300Çocuk Mahkemesine 2. kez ç?kan Hrant Dink'in katil zanl?s? Ogün Samast mahkemeye tart??ma yaratacak bir mektup verdi. Samat 'suçlunun man?etler' dedi.

Mahkemede el yaz?s? ile yazd??? 4 sayfal?k bir mektup okuyan Ogün Samast, "Hrant'? ben de?il man?etler öldürdü. Ben o y?llarda Agos'un yerini bile bilmezdim. Beni bu sürece götürenler ?imdi her yerdeler. Ben suçlu de?ilim, Dink'i vatan haini gösteren man?etler suçlu. Ben burada yarg?lan?rken, Dink'i hedef gösteren gazete man?etlerini atanlar, kö?e yaz?lar?n? yazanlar neden yarg?lanm?yor?" ifadelerini kulland?.

?stanbul 2. Çocuk A??r Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu san?k Ogün Samast haz?r bulunduruldu. Dink'in ailesi Samast'?n çocuk mahkemesinde yarg?lanmas?n? protesto etmek için bu duru?maya da kat?lmad?. Dink ailesini avukatlar? temsil etti. Davada tan?klar?n dinlenmesine devam edildi. Samast, mahkemede okudu?u mektupla pi?man oldu?unu, kullan?ld???n? itiraf etti. Mektubun ba??nda 'Lanetli bir lav gibi en güzel gençli?im ak?p gidiyor." sözlerini sarf eden Samast, sözlerine ?öyle devam etti: "Sadece yarg?lananlar yarg?layabilir. Tüm uluslararas? hukukta ve Türk Ceza Kanunu'nda adam öldürmeye te?vik etme' suçu mevcuttur."

'BUGÜN OLSA VURMAZ TARTI?IRDIM'

Hrant Dink'i öldürmesiyle sonuçlanan sürecin 2004 y?l?ndaki Türkiye- Gürcistan maç?yla ba?lad???n? söyleyen Samast, "Ayd?nlar Türk halk? için bal?k haf?zal? diyor. Evet biz bal?k haf?zal?y?z. Gözünde çöp olan herkesin gözünde çöp oldu?unu san?rm??. Ben gözümdeki çöpü ç?kartt?m. Bu nedenle bugün yarg?lan?yorum." diye konu?tu. Samast, "Ben gençlik y?llar?n?n verdi?i cahillikle ve eski bir sab?kal? olan Yasin Hayal'in zorlamas?yla bu cinayeti i?ledim. Çok pi?man?m, kullan?ld?m. Zaten vurmadan önce de vazgeçecektim. Ama akl?ma Yasin Hayal geldi. Dink'i vatan haini gibi gösteren gazete man?etleri geldi. O an kendimi kaybettim ve vurdum. Bugün olsa vurmaz, gidip kendisiyle tart???rd?m. Belki de tart??madan ben hakl? ç?kard?m." diye konu?tu.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri