forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

alper_gormus_kitap_300Taraf Gazetesi yazar? Alper Görmü?, 24 ekranlar?nda yeni kitab?n? anlatt? ve Do?an Grubu'ndaki bir çok ismi hedef ald?. Görmü?, ?smet Berkan'a yönelik Ergenekon süreciyle ilgili ele?tiriler yöneltti.

Ergenekon davas?na medya üzerinden bakt??? "Büyük Medyada Ergenekon Habercili?i" adl? kitab?yla gündemde olan Alper Görmü?, 24 ekranlar?nda Siyaset 24'ün konu?u oldu. Nokta dergisinin ba??ndayken Özden Örnek'in darbe günlüklerini yay?nlayan Görmü? o sürece dair çarp?c? anektodlar aktard?.

Medyan?n ve bir çok kö?e yazar?n?n günlüklere karatma uygulad???n? söyleyen Görmü?, ortaya ç?kan sars?c? gerçe?in medya üzerinden gizlenmeye çal???ld???n? kaydetti.

Görmü?, isim vermeden Mehmet Y. Y?lmaz kastederek "Bir gazetenin yöneticili?ini yapan kö?e yazar? günlükleri bo?a ç?kartmak için 'bu günlüklerde benim ad?m yanl?? yaz?lm??. Bir komutan nas?l bir gazetecinin ad?n? yanl?? yazar? Demek ki bu günlükler sahte' diye yazd?" dedi. 

BERKAN'A A?IR SUÇLAMA

Görmü?, ?smet Berkan için de ilginç bir hat?rlatmada bulundu. Program?n moderatörü Mustafa Karaalio?lu'nu da ?a??rtan anektoda göre Berkan da günlüklere karartmay? hedefeleyen medya operasyonuna aktif kat?l?m göstermi?.

Alper Görmü?: ?smet Berkan o dönemde aynen ?öyle yazd?. 'Bu sahte günlükler neden tam da ?u anda gündeme getirildi?'

Mustafa Karaalio?lu: Yani 'sahte günlükler' dedi mi ?smet?

Alper Görmü?: Evet aynen öyle yazd?.

 

?SMET BERKAN'IN CEVABI..

?smet Berkan bu a??r suçlamaya yan?t?n? twetter üzerinden verdi. Berkan, "Ne desem bo?, Alper Görmü? hakl?" deyip, "Tek bir yaz? insan? böyle takip ediyor i?te" dedi.

??te Berkan'?n yazd??? Twitter mesajlar?...

*Asl?nda Alper Gormus hakl?, ?imdi döndüm bakt?m 31 Mart 2007'de ç?kan yaz?ma, mant?k yürütme i?ini abartm???m

*Ama günlüklerle ilgili tek yaz?m bu de?il, o zamandan bu zamana onlarca yaz? yazm???m günlüklerle ilgili ve hep ciddiye alm???m

*Günlüklerin sahte de?il gerçek ama yazar? taraf?ndan inkar edilen ?eyler oldu?unu ilk yazanlardan biri olmu?um

*Detay belki ama bence daha da önemlisi, günlüklerin ?ener Eruygur'un bilgisayar?ndan da ç?kmas?n? bir tek ben yazm???m

*Ama ne desem bo?, Alper Görmü? hakl?, benimle ilgili hayal k?r?kl???n? o zamanlar da ya yazm?? ya söylemi?ti...

*Tek bir yaz? insan? böyle takip ediyor i?te...

(Gazeteciler.com)

 

video

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri