forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

fkorubiyiksizHrriyet gazetesinin dnk srman?etinde Genelkurmay Ba?kan? ?lker Ba?bu?'un a?klamalar? vard?. Ertu?rul zkk' arayan Ba?bu?, Taraf'ta yay?nlanan belgeyle ilgili sorular? cevaplam??t?. zkk'n dnk yaz?s?ndan konu?man?n gergin geti?i anl???l?yordu. zkk'n baz? sorular? Ba?bu?'un tepkisini ekmi?ti.
Ancak Fehmi Koru'ya gre, Ba?bu?'un sadece zkk'e a?klama yapmas? dikkat ekici. Koru, zkk'n baz? sorular? sormad???n? yazm??...
FEHM? KORU'NUN TAHA KIVAN K?ES?NDEK? YAZISININ BAZI BLMLER? ?YLE:
...

Genelkurmay Ba?kan? Org. Ba?bu?'un gr? a?klamak iin seti?i 'arac?' bunlar?n hibiri de?ildi. Telefonu kald?rd???nda hatt?n teki ucundaki ki?iye Say?n K??lal?, Say?n Bila, Say?n Demir veya Say?n Y?ld?z diye hitap etmedi; nk bunlar?n hibirini aramad? Org. Ba?bu?. Tercih etti?i gazeteci Hrriyet'in yay?n ynetmeni oldu.

Byle bir ortamda Genelkurmay'?n 'arac?' olarak Hrriyet'i ve kaptan k?knde oturan kaptan?n? tercih etmesini nemli buluyorum. Ankara Temsilcisi Enis Berbero?lu ile biraradaym??lar, Hadi aray?p soral?m demi?ler...

?u s?ralarda Genelkurmay'da bir tr 'ola?anst hal' iln edilmi? olmal?; Metehan Demir Hrriyet'in internet sitesinde Kararghta cep telefonlar?na kullanma yasa?? konuldu?unu yazd?. Kurumun ad?n?n bu biimde geti?i bir ortamda kim olsa ?lker Ba?bu? gibi ihtiyatl? davran?r, tercihlerini btn seenekleri iyice tartarak yapar.

'Ak Parti'yi ve Fethullah Glen'i Bitirme Plan?' konusunu a??a kavu?turmak iin yneltti?i yerinde sorulara ek olarak ke?ke bir ayr?nt?ya da dikkat ekseydi: zerinde '?rticayla Mcadele Eylem Plan?' yazan belgenin alt?ndaki imza sahibinin yakla??k 1,5 y?l nce benzeri bir olayda da ad?n?n gemesi... O zaman yine Taraf'ta yine muhabir Mehmet Baransu'nun man?etinde ayn? K?demli Kurmay Albay taraf?ndan kaleme al?nd??? bildirilen bir belgede Rahmi Ko'un da and?land??? grlyordu.

Sadece Rahmi Ko mu? Hay?r. 'Sivil Toplum rgtlerinin Faaliyetleri' ba?l??? uygun grlen ve dnemin Genelkurmay ?kinci Ba?kan? Org. I??k Ko?aner'e sunulan 'Mart 2006' tarihli raporda, maharetli Kurmay Albay'?n 'tehlikeli' buldu?u ki?iler aras?nda, Kemal Dervi?, Blent Eczac?ba??, Can Paker ve hatta Hrriyet ba?yazar? Oktay Ek?i (ve daha kimler, kimler) var...

Taraf'ta ?kan ve lkeyi sarsan son haberine itiraz edenlere muhabir Mehmet Baransu, Nisan 2008'de yay?mlanan nceki man?et haberimde konu edilen 'and?' da ayn? Kurmay Albay'?n marifetiydi; o haberim yalanlanmad? gere?ini hat?rlat?yor.

Rapor yazmaya merakl? oldu?u bilinen ve kaleme ald??? raporlarda havsala zenginli?i dikkat eken bir subay?n imzas?n? ta??yan bir yeni 'plan' da pekl do?ru olabilir? ?nsanlar byle d?nr.

Org. Ba?bu? sorular?na cevap vermek iin kendisini arad???nda, ?yi ama Say?n Ba?bu?, bizim gazetenin ba?yazar?n? bile 'tehlikeli' gsteren nceki 'and?' ile bu 'plan' aras?nda bir mant?k benzerli?i var; Ko, Eczac?ba??, Paker, Dervi? ve Ek?i'yi 'tehlikeli ki?iler' sayan bir zihniyete sahip o subay? ayn? grevde tutmaya neden devam ettiniz? sorusunu da sorsayd? ke?ke Hrriyet ynetmeni...

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri