forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

hurriyet_cem
Hrriyet gazetesinin dnk man?etinde, ABD'nin Monterey kentinde ya?ayan ve gvenlik grevlisi olarak al??an nal Matsu'nun, Mnevver Karabulut'un katil zanl?s? Cem Garipo?lunu grd? iddia ediliyordu. Oysa durum ok farkl?yd?...

Oysa Matsunun Cem Garipo?lu dedi?i ki?inin ?stanbuldan ay nce dnya seyahatine ?kan Aytu? Szer'den ba?kas? olmad??? anla??ld?. ntvmsnbc'ye ula?an 29 ya??ndaki Aytu?, 10 Haziran'da Matsu'yla konu?an Trk'n kendisi oldu?unu, FBI ve polisin yanl?? ynlendirme yznden zaman kaybetmesini istemedi?i iin bu a?klamay? yapma ihtiyac? duydu?unu syledi.

HABER?N DETAYLARI ?YLE:

Bo?azii niversitesi Uluslararas? Ticaret Blm'ne birincilikle giren ve dnya turuna ?kmadan nce Hyundai'nin D?? Sat?m blmnde al??an Szer, ?u anda ?ilide oldu?unu da ifade etti. Matsuyla sohbetinde Rusya, Prag ve Burma'ya gitti?i ?eklindeki beyan d???nda her ?eyin ayn? oldu?unu syleyen Szer, Matsunun al??t??? park?n gvenlik kameras?ndan kendisinin kulland??? kiral?k arac?n plakas?n?n tespit edilebilece?ini ve pasaport bilgilerinden o ki?inin Cem Garipo?lu de?il, kendisi oldu?unun anla??labilece?ini belirtti.

BEN? GAR?PO?LU ?LE NASIL B?RLE?T?RD?, ANLAYAMADIM

Aytu? Szer ntvmsnbc'nin sorular?n? yan?tlad?:

Olaydan ya da Hrriyet'teki haberden nas?l haberdar oldunuz? Szkonusu diyalogda, Cem Garipo?lu diye sz edilen ki?inin siz oldu?unuza nas?l karar verdiniz?

Hrriyet.com.tryi okuyorum arada bir. O ?ahs?n (nal Matsu) foto?raflar?n? grdm, Montereyde oldu?unu okuyunca, bu amcay? tan?yorum ben, dedim. Haberi okumaya ba?lad?m. Her sat?rda benim hikayemi, anlatt?klar?m?, benim ona aktard?klar?m? anlatt???n? fark ettim. Tabii bunu Cem Garipo?lu ile nas?l birle?tirdi?ini anlayamad?m. nk tip olarak pek benzedi?imiz sylenemez. Ama bir ?ekilde bu haber olmu?.

Bu olay?n znesi olmak, Cem Garipo?lunun yerine konmak size neler hissettirdi?
Olay san?r?m ben Trkiye'de yokken meydana geldi. Arada bir gazete okudu?um iin olay?n adli bir vaka oldu?unu biliyorum sadece. Trkiyedeki yank?s?n?n ne oldu?unun fark?nda de?ilim a?kas?. O yzden aranan bir ki?iyle kar??t?r?lm?? olmak garip ve biraz da komik. A?kas? ok da ciddiye almad?m.

RUSYA, PRAG, BURMAYA G?TMED?M
Montereyde nal Matsu ile hangi tarihte kar??la?m??t?n?z?
10 Haziran'da. Tarih do?ru. Fakat orada yaz?lanlar aras?nda Rusya, Prag ve Burma'ya gitti?ime dair bir ?ey sylememi?tim. Onlar sonradan eklenmi?. Haberde ad? geiyor ama ben yle bir ?ey sylemedim.

BELGELER?N GAR?PO?LUNA A?T OLMADI?INI KOLAYCA SAPTARLAR
?u anda herhangi bir endi?e ta??yor musunuz? nk Hrriyetteki haberde deniliyor ki, Matsunun anlat?m?ndan sonra FBI ajanlar? ve Amerikan polisi harekete geti...
Hay?r, hibir endi?eye kap?lmad?m. Kiralad???m araban?n gvenlik kameralar?nda kayd? varsa, bunun Los Angelesteki ALOMA kiral?k ara ?irketinden kiraland???n? bulabilirler. Plakay? ok net hat?rl?yorum, 6DZM134. Oradan da kredi kart? ve pasaportun Cem Garipo?luna ait olmad???n? kolayca saptarlar.

Ka ya??ndas?n?z? Haberde '25 ya?lar?nda grnyordu, avurtlar? km?t' diye tarif ediliyor. Garipo?lu'yla benzerlik szkonusu mu?
29 ya??nday?m. Sa?m seyrektir, foto?raftaki gibi de?il. O gn birka gnlk sakal?m olabilir. Avurtlar?m?n kk oldu?u da subjektif bir de?erlendirme. Bariz kilo kayb?m yok.

KURU FASULYE VE RAKI MESELES?NE GEL?NCE
Bir de en ok neyi zledi?iniz konusu... Rak? masas? ve kuru fasulyeyi zledi?inizi sylemi? miydiniz gerekten?
Evet, o do?ru. Bir gece nce not defterime zledi?im ?eyleri yazm??t?m.

Eklemek istedi?iniz ba?ka bir ?ey var m??
Ben bu beyan? ?unun iin yap?yorum. E?er yle bir ara?t?rma varsa, konsolosluk olsun, FBI olsun, polis olsun byle bir soru?turma iin fazla zaman kaybetmesin istedim. Zanl?y? ya da aranan ?ahs? farkl? bir yne ekmesinler diye yard?mc? olmak istedim. ?u anda ?ilideyim ve seyahatime devam ediyorum.

Dnya turunda en byk maceran?z bu oldu san?r?m...
En byk malzeme bu olmad? ama en medyatik olan? diyebilirim. Arkada?lardan en ok yorum ald???m olay bu oldu.

RUSYA, PRAG, BURMAYA G?TMED?M
Montereyde nal Matsu ile hangi tarihte kar??la?m??t?n?z?
10 Haziran'da. Tarih do?ru. Fakat orada yaz?lanlar aras?nda Rusya, Prag ve Burma'ya gitti?ime dair bir ?ey sylememi?tim. Onlar sonradan eklenmi?. Haberde ad? geiyor ama ben yle bir ?ey sylemedim.

HRR?YET HABER? BYLE DUYURMU?TU

hurriyet_manset

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri