forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

azizyildirim_haberturkHabertürk Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Fatih Altayl? bugünkü kö?esinde Aziz Y?ld?r?m'?n e?gal tesbit foto?raf?n? yay?nlamalar?yla ilgili ele?tirilere yan?t verdi.

 


 

 

??te Altayl?’n?n ele?tirilere yan?t?:

"Foto?raf?n "üzücü ve ac?t?c?" oldu?unu biliyorduk. Ama yay?nlamamak için bir saniye bile tereddüt etmedik.
Dün bir televizyon kanal?nda bir gazeteci dostum, "Bu foto?raf yay?nlan?r m??" dedi.
Ben de diyorum ki, "Dünyan?n her yerinde yay?nlan?r".

Öyle çok eskilere uzanmaya da gerek yok.

K?sa bir süre önce IMF Ba?kam Dominique Strauss-Kahn, ABD’de gözaltma al?nd?. Bu gözalt?n?n foto?raflar? bütün dünyaya ajanslar taraf?ndan da??t?ld?.

Dahas? bizim yay?nlad???m?z foto?raf?n benzeri, hatta daha da inciticisi bütün dünya gazeteleri taraf?ndan yay?nland?.
New York Times’tan VVSJ’ye kadar "etik" olarak en üst düzeyde gazetelerde bile.

BU FOTO?RAFI YAYINLADIK ÇÜNKÜ...

?u kadar?n? söyleyeyim, hangi gazete bu foto?raf? elde etme ba?ar?s?n? gösterse yay?nlard?.
Kimse k?zmas?n.

Hele hele onun bunun evinin salonuna kadar girip gizli kamerayla kovalayanlar, 28 ?ubat sürecinde servis edilen görüntüleri televizyonlarda döndüre döndüre yay?nlayanlar hiç! "

AY?ENUR ARSLAN’A YANIT

Ay?enur Arslan, Medya Mahallesi program?nda konuk etti?i Habertürk yazar? Muharrem Sar?kaya’n?n önünde Aziz Y?ld?r?m’?n foto?raf?n? yay?nlanan Habertürk’ü yerden yere vurmu?tu.

Fatih Altayl? bugünkü yaz?s?nda Arslan’?n o sözlerine "Kimse k?zmas?n.

Hele hele onun bunun evinin salonuna kadar girip gizli kamerayla kovalayanlar, 28 ?ubat sürecinde servis edilen görüntüleri televizyonlarda döndüre döndüre yay?nlayanlar hiç!" diyerek kar??l?k verdi.

Ay?enur Arslan program?nda ?u ele?tirileri yapm??t?: "Böyle bir foto?raf?n yay?nlanmas? ne etiktir, ne yasald?r, ne vicdana s??ar. Bu hakikaten çok mahrem kalmas? gereken bir ?ey. Çok a??r bir ?ey bu. Sadece insan? de?il, hukuk eti?i ve pekçok bak?mdan yanl??. "

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri